• Hem
  • Hela Enköping s...
sida

Hela Enköping ska leva – även Örsundsbro

Hela Enköping ska leva!
En av Vänsterpartiets prioriterade frågor i kommunvalet är att utveckla hela Enköpings kommun, inte bara staden. Tyvärr har vi sett att de allra flesta satsningarna i Enköpings kommun görs just i staden. Parker, kulturhus, nybyggnad eller totalrenovering av skolor, nya hyresrätter diskuteras och genomförs inne i Enköping, men orterna utanför Enköping glöms bort.
Det här vill vi ändra på. De som bor på landet eller i tätorterna utanför staden betalar lika mycket skatt till gemensam, kommunal verksamhet och ska därför ha likvärdig tillgång till kommunal service.

– även Örsundsbro.
Vänsterpartiet kommer att verka för att hela Enköping – även Örsundsbro – ska utvecklas under kommande mandateriod. Här vill vi berätta om några av de saker vi vill genomföra i Örsundsbro, om vi får väljarnas förtroende att vara med och styra Enköpings kommun efter valet. Andra satsningar som vi vill göra, exempelvis mindre barngrupper i skolan och barnomsorgen gäller självklart även för Örsundsbro. Men här vill vi lyfta fram några av de förändringar som vi vill se, som gäller särskilt för Örsundsbro.

Allaktivitetshus
Vi vill skapa ett allaktivitetshus i Örsundsbro. Där kan idrott, kultur, fritidsgården, föreningslivet och andra aktiviteter mötas. Föreningslivet kan dela kontors– och mötesytor, biblioteket kan flytta in. Kanske har huset en scen där konserter kan ges, kanske används huset som festlokal, kanske håller något av studieförbunden konstkurser på dagarna.
Exakt hur det ska se ut ska inte vi som parti detaljstyra. Utformningen måste göras av boende och föreningar i Örsundsbro, tillsammans med kommunen.

Satsa på Örsundsbroskolan
Att få rätt hjälp och stöd i skolan, att nå skolans mål är viktigare idag än någonsin, för att det fortsatta livet ska bli bra. Med en alltför snål budget till Örsundsbroskolan riskerar några av de elever som allra mest behöver skolans stöd att svikas. Det är ett misslyckande som är oerhört svårt att reparera. Därför är det bråttom att ge Örsundsbroskolan de resurser som krävs för att kunna hjälpa varje barn.
Att spara på lärare, elevassistenter och fritidspedagoger är dessutom dålig ekonomi. För varje elev som inte når skolans mål blir kostnaderna för samhället större än det som sparas genom de senaste årens nedskärningar. Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta för att mer resurser läggs på skolan.

Öppna förskolan – med familjecentral
I Örsundsbro finns en öppen förskola som drivs av kyrkan, i Kyrkstugan. Där ordnas babyfik en förmiddag och ”Famillje-Kyrkis” två eftermiddagar i veckan. Vänsterpartiet vill att även kommunen tar sitt ansvar, för att ”Öppnis” ska finnas fler dagar i veckan i Örsundsbro. Det kan antingen göras av kommunen själv, eller i samarbete med kyrkan. Öppna förskolor är en bra och viktig mötesplats. Alla är välkomna, barn får möjlighet att träffa nya kompisar och föräldrar träffar andra i samma livsförändrande situation.
Flera av Vänsterpartiets medlemmar har varit flitiga besökare på både kyrkans och kommunens öppna förskolor runt om i kommunen. Vi har tillsammans med andra föräldrar engagerat oss mot nedskärningar i kommunens öppna förskolor. Nu tar vi nästa steg och tar fighten för bättre tillgång till öppen förskola även i Örsundsbro.

När en öppen förskola kommer är på plats vill vi utveckla det till familjecentral, tillsammans med Örsundsbro BVC. Det jobbar vi för inom Region Uppsala.

Cykelväg till Alstabadet, till Enköping och till Uppsala!
Även vad gäller cyklande har kommunens fokus varit på staden. Till slut fick vi till en cykelväg från Hummelsta till Enköping. Nu är det dags att satsa på Örsundsbro!

Prioritet nummer ett är en gång-och cykelväg till Alstabadet. Helt klart att vägen till badet är inte trafiksäker idag. Badet skulle bli mycket mer tillgänglig med en separat väg för cyklister och fotgängare.

Sedan vill vi göra i ordning den gamla banvallen för de som vill cykla eller gå eller rida. Det finns väldigt fina vägar för ridning och cykling på andra sidan kommungränsen. Även vi som bor den här sidan gränsen förtjänar bra cykel- och ridningsmöjligheter!

På sikt vill vi se att det går att cykla säkert hela vägen in till Örsundsbro från Enköping.

Kopiera länk