• Hem
  • Hela Enköping s...
sida

Hela Enköping ska leva – även Grillby

Hela Enköping ska leva!
En av Vänsterpartiets prioriterade frågor i kommunvalet är att utveckla hela Enköpings kommun, inte bara staden. Tyvärr har vi sett att de allra flesta satsningarna i Enköpings kommun görs just i staden. Parker, kulturhus, nybyggnad eller totalrenovering av skolor, nya hyresrätter diskuteras och genomförs inne i Enköping, men orterna utanför Enköping glöms bort.
Det här vill vi ändra på. De som bor på landet eller i tätorterna utanför staden betalar lika mycket skatt till gemensam, kommunal verksamhet och ska därför ha likvärdig tillgång till kommunal service.

– även Grillby.
Vänsterpartiet kommer att verka för att hela Enköping – även Grillby – ska utvecklas under kommande mandateriod. Här vill vi berätta om några av de saker vi vill genomföra i Grillby, om vi får väljarnas förtroende att vara med och styra Enköpings kommun efter valet. Andra satsningar som vi vill göra, exempelvis mindre barngrupper i skolan och barnomsorgen gäller självklart även för Grillby. Men här vill vi lyfta fram några av de förändringar som vi vill se, som gäller särskilt för Grillby.

Allaktivitetshus
Vi vill skapa ett allaktivitetshus i Grillby. Där kan idrott, kultur, fritidsgården, föreningslivet och andra aktiviteter mötas. Föreningslivet kan dela kontors– och mötesytor, biblioteket kan flytta in. Kanske har huset en scen där konserter kan ges, kanske används huset som festlokal, kanske håller något av studieförbunden konstkurser på dagarna.
Exakt hur det ska se ut ska inte vi som parti detaljstyra. Utformningen måste göras av boende och föreningar i och omkring Grillby, tillsammans med kommunen.

Kollektivtrafik
I och runt Grillby bor många som pendlar till andra kommuner. Vi vill att fler ska kunna resa kollektivt till arbetet. Den viktigaste åtgärden är att tåget ska stanna i Grillby. Det är en fråga som vi driver och som finns med i vårt regionalpolitiska program. Det fanns under 90-talet en levande diskussion om var tåget skulle passera Grillby och om var tåget skulle stanna. Tyvärr  blev resultatet att tåget idag inte stannar alls. När vi har lyft frågan om tågstopp i olika sammanhang har vi mötts av en rad argument MOT att stanna tåget i Grillby. Det går inte, eftersom det är så trångt på tåglinjen. Det skulle göra tågresan till Stockholm så mycket längre för övriga resenärer. Men vi nöjer oss inte med de svaren. Spår och signaler är redan förberedda för att stanna tåget i Grillby. Det går att stanna tåget och tåget ska stanna! Vi kommer att kämpa för att även boende i och omkring Grillby får ett miljövänligt sätt att ta sig till jobbet.
Vi ser också ett behov av tät busstrafik mellan Skolsta och Grillby under morgon och eftermiddag, för att fler ska kunna ta bussen till Uppsala.

Öppna förskolan
I Grillby finns en öppen förskola som drivs av kyrkan. Den är öppen två förmiddagar i veckan. Vänsterpartiet vill att även kommunen tar sitt ansvar, för att ”Öppnis” ska finnas fler dagar i veckan. Det kan göras av kommunen själv, eller i samarbete med kyrkan.
Öppna förskolor är en bra och viktig mötesplats. Alla är välkomna, barn får möjlighet att träffa nya kompisar och föräldrar träffar andra i samma livsförändrande situation.
Flera av Vänsterpartiets medlemmar har varit flitiga besökare på både kyrkans och kommunens öppna förskolor runt om i kommunen. Vi har tillsammans med andra föräldrar engagerat oss mot nedskärningar i kommunens öppna förskolor. Nu tar vi nästa steg och tar fighten för bättre tillgång till öppen förskola även i Grillby.

Distriktssköterskemottagning
Vi vill att en distriktssköterskemottagning ska startas i Grillby. Det är viktigt att kunna få hjälp nära hemmet när det behövs. Idag känns vården långt bort för många. En distriktssköterskemottagning kan till exempel ta hand om provtagningar, såromläggningar, hälsokontroller och kontinuerlig vårdkontakt för större trygghet. Och med hjälp av ny teknik kan ännu mer göras.

Kopiera länk