• Hem
  • Hela Enköping s...
sida

Hela Enköping ska leva – även Romberga!

Hela Enköping ska leva!

En av Vänsterpartiets prioriterade frågor i kommunvalet är att utveckla hela Enköpings kommun. Alla tätorter och alla stadsdelar i Enköping ska ha tillgång till bra skolor, förskolor och fritidsgårdar. Alla enköpingsbor ska ha tillgång till bra utemiljöer och träffpunkter.

– även Romberga.

Vänsterpartiet kommer att verka för att hela Enköping – även Romberga – ska utvecklas under kommande mandatperiod. Här vill vi berätta om några av de saker vi vill genomföra i Romberga, om vi får väljarnas förtroende att vara med och styra Enköpings kommun efter valet. Andra satsningar som vi vill göra, exempelvis mindre barngrupper i skolan och barnomsorgen gäller självklart även för Romberga. Men här vill vi lyfta fram några av de förändringar som vi vill se, som gäller särskilt för Romberga.

Rombergagården

Rombergagården, Rombergas fritidsgård ska vara öppen när barn och ungdomar behöver den mest. Istället för låg kommunalskatt vill vi ge barn och ungdomar i Romberga en meningsfull fritid, bland annat genom att ge Rombergagården mer resurser, så att det kan finnas personal och vara öppet på helger och skollov.

Bollplan och utemiljö

När köpcentret i Romberga byggdes lovade dåvarande kommunledning att en ny bollplan skulle tas fram, eftersom köpcentret byggdes på den gamla grusplanen. Det som kommunen iordningsställt kan knappast kallas för en bra bollplan och dessutom har ännu fler ytor för möten och rekreation ersatts av ännu fler stora butiker, köplador.

Vi har drivit på för att fler mötesplatser, inte färre ska skapas i Romberga. Det är dags att Romberga utvecklas för rombergaborna, inte bara för de stora butikskedjorna!

Skolan och fritids

Vänsterpartiet har under många år slagits för att mer resurser ska läggas på skolan, på förskolorna och på fritids. Barnen som finns på Rombergaskolan, på förskolorna och på fritids förtjänar både mindre grupper och mer personal. Istället har nedskärningar gjorts på både förskolan och skolan. Vänsterpartiet kommer aldrig att ställa upp på att barnen ska betala för en feltänkt kommunal ekonomi. Istället för att bygga upp stora överskott på kommunens konton vill vi investera i vår verkliga framtid, barnen.

Kopiera länk