• Hem
  • Hela Enköping s...
sida

Hela Enköping ska leva – även Hummelsta

Hela Enköping ska leva!
En av Vänsterpartiets prioriterade frågor i kommunvalet är att utveckla hela Enköpings kommun, inte bara staden. Tyvärr har vi sett att de allra flesta satsningarna i Enköpings kommun görs just i staden. Parker, kulturhus, nybyggnad eller totalrenovering av skolor, nya hyresrätter diskuteras och genomförs inne i Enköping, men orterna utanför Enköping glöms bort.
Det här vill vi ändra på. De som bor på landet eller i tätorterna utanför staden betalar lika mycket skatt till gemensam, kommunal verksamhet och ska därför ha likvärdig tillgång till kommunal service.

– även Hummelsta.
Vänsterpartiet kommer att verka för att hela Enköping – även Hummelsta – ska utvecklas under kommande mandateriod. Här vill vi berätta om några av de saker vi vill genomföra i Hummelsta, om vi får väljarnas förtroende att vara med och styra Enköpings kommun efter valet. Andra satsningar som vi vill göra, exempelvis mindre barngrupper i skolan och barnomsorgen gäller självklart även för Hummelsta. Men här vill vi lyfta fram några av de förändringar som vi vill se, som gäller särskilt för Hummelsta.

Biblioteket
För några år sedan stängdes biblioteksfilialen i Hummelsta. Det tycker vi är synd. Tillgången till ett bibliotek är viktigt, både som mötesplats och för att ge nära och gratis tillgång till böcker och bibliotekariens vägledning. Vänsterpartiet vill kombinera skolbibliotek och biblioteksfilial för allmänheten i samma lokal igen. Tillgången till litteratur och övriga tjänster som biblioteket erbjuder ska vara lättillgängligt för alla. Det skulle även innebära ett lyft för skolans tillgång till bibliotek, eftersom utbudet skulle bli större.

Fritidsgården
Vänsterpartiet vill att alla ungdomar i Enköping ska ha tillgång till en fritidsgård. Fritidsgården ska vara öppen när den behövs som mest—på helgerna och på skolloven. Fritidsgårdens verksamhet ska självklart planeras tillsammans med ungdomarna i Hummelsta. Tyvärr har inte fritidsgårdarna i Enköpings kommun lyckats särskilt väl med att skapa en verksamhet som tilltalar tjejer. Några fritidsgårdar har särskilda ”tjejkvällar”. Även om initiativet är lovvärt ger det signaler om att resten av kvällarna är ”killkvällar”. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Rent praktiskt innebär det till exempel att fritidsgårdarna måste arbeta mycket mer aktivt för att fånga upp även tjejers behov.

Öppna förskolan
I Hummelsta finns en öppen förskola, Humlan, som drivs av kyrkan, i gamla ICA-butiken. Den är öppen två förmiddagar i veckan. Vänsterpartiet vill att även kommunen tar sitt ansvar, för att ”Öppnis” ska finnas fler dagar i veckan i Hummelsta. Det kan antingen göras av kommunen själv, eller i samarbete med kyrkan. Öppna förskolor är en bra och viktig mötesplats. Alla är välkomna, barn får möjlighet att träffa nya kompisar och föräldrar träffar andra i samma livsförändrande situation. Flera av våra medlemmar har varit flitiga besökare på både kyrkans och kommunens öppna förskolor runt om i kommunen. Vi har tillsammans med andra föräldrar engagerat oss mot nedskärningar i kommunens öppna förskolor. Nu tar vi nästa steg och tar fighten för bättre tillgång till öppen förskola även i Hummelsta.

Kopiera länk