• Hem
  • Hela Enköping s...
sida

Hela Enköping ska leva – även Fjärdhundra!

Hela Enköping ska leva!
En av Vänsterpartiets prioriterade frågor i kommunvalet är att utveckla hela Enköpings kommun, inte bara staden. Tyvärr har vi sett att de allra flesta satsningarna i Enköpings kommun görs just i staden. Parker, kulturhus, nybyggnad eller totalrenovering av skolor, nya hyresrätter diskuteras och genomförs inne i Enköping, men orterna utanför Enköping glöms bort.
Det här vill vi ändra på. De som bor på landet eller i tätorterna utanför staden betalar lika mycket skatt till gemensam, kommunal verksamhet och ska därför ha likvärdig tillgång till kommunal service.

– även Fjärdhundra.
Vänsterpartiet kommer att verka för att hela Enköping – även Fjärdhundra – ska utvecklas under kommande mandateriod. Här vill vi berätta om några av de saker vi vill genomföra i Fjärdhundra, om vi får väljarnas förtroende att vara med och styra Enköpings kommun efter valet. Andra satsningar som vi vill göra, exempelvis mindre barngrupper i skolan och barnomsorgen gäller självklart även för Fjärdhundra. Men här vill vi lyfta fram några av de förändringar som vi vill se, som gäller särskilt för Fjärdhundra.

Öppna förskolan
I Fjärdhundra finns en öppen förskola som drivs av kyrkan. Den är öppen två förmiddagar i veckan. Vänsterpartiet vill att även kommunen tar sitt ansvar, för att ”Öppnis” ska finnas fler dagar i veckan i Fjärdhundra. Det kan antingen göras av kommunen själv, eller i samarbete med kyrkan.
Öppna förskolor är en bra och viktig mötesplats. Alla är välkomna, barn får möjlighet att träffa nya kompisar och föräldrar träffar andra i samma livsförändrande situation. Flera av våra medlemmar har varit flitiga besökare på både kyrkans och kommunens öppna förskolor runt om i kommunen. Vi har tillsammans med andra föräldrar engagerat oss mot nedskärningar i kommunens öppna förskolor. Nu tar vi nästa steg och tar fighten för bättre tillgång till öppen förskola även i Fjärdhundra.

Trygghetsboende
Det finns många äldre som gärna vill bo kvar i just Fjärdhundra, men som inte längre orkar sköta ett eget hus.Vi vill öppna ett trygghetsboende i Fjärdhundra. Där ska bland annat finnas hyresrätter, gemensamma utrymmen för samvaro och en gemensam matsal. Trygghetsboende har det pratats om länge i kommunen, men vi vill inte att det slentrianmässigt byggs inne i Enköpings stad. Det behövs säkert så småningom även inne i Enköping, men där är alternativen så många fler (exempelvis seniorboende, 55+) än i Fjärdhundra och andra tätorter i kommunen. Många fjärdhundrabor trivs bra i Fjärdhundra och vill inte flytta in till ”stan”. Därför vill vi att det ska finnas alternativ även för äldre fjärdhundrabor, i Fjärdhundra.
Ett trygghetsboende är en boendeform där den äldre hyr sin lägenhet, utan någon biståndsbedömning. Det är den äldre själv, inte kommunens handläggare, som avgör.

Fritidsgården
Vänsterpartiet vill att alla ungdomar i Enköping ska ha tillgång till en fritidsgård. Fritidsgården ska vara öppen när den behövs som mest—på helgerna och på skolloven. Fritidsgårdens verksamhet ska självklart planeras tillsammans med ungdomarna i Fjärdhundra. Tyvärr har inte fritidsgårdarna i Enköpings kommun lyckats särskilt väl med att skapa en verksamhet som tilltalar tjejer. Några fritidsgårdar har särskilda ”tjejkvällar”. Även om initiativet är lovvärt ger det signaler om att resten av kvällarna är ”killkvällar”. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Rent praktiskt innebär det till exempel att fritidsgårdarna måste arbeta mycket mer aktivt för att fånga upp även tjejers behov.

Skolan
Skolan i Fjärdhundra är självklar för Vänsterpartiet. Den ska finnas kvar, med låg-, mellan– och högstadium. Vänsterpartiet kommer aldrig att bidra till, eller acceptera en nedläggning av högstadiet i Fjärdhundra.

Fjärdhundrabadet
Badet i Fjärdhundra har i sommar minskade öppettider. Det har många reagerat negativt på, inte minst ledande politiker från Centerpartiet. Vi tycker att det är djupt oärligt av Centerpartiet att i bland annat insändare i Enköpings-Posten försöka utmåla sig som Fjärdhundrabadets försvarare, när det är Centerpartiets Mona Örjes som är ordförande i Upplevelsenämnden och därmed ytterst ansvarig för öppettiderna på Fjärdhundrabadet.
Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta för att idrotts– och andra fritidsanläggningar får mer resurser och därmed även bättre öppettider. Vi värnar om Fjärdhundrabadet och kommer att slåss för att öppettiderna förbättras kommande somrar.
Men ännu viktigare: Om Vänsterpartiet finns med i en majoritet som styr kommunen efter valet kommer vi att ta ansvar för de beslut vi är med och fattar. Vissa beslut kommer att vara svårare än andra, men vi lovar att stå även för de svåra besluten.

Kopiera länk