artikel

Pressmeddelande: Om nedskärningarna i skolan och barnomsorgen

PRESSMEDDELANDE 2014-02-07

Vänsterpartiet har tagit del av Socialdemokraternas förslag att förstärka Skolnämndens budget med tio miljoner kronor, hämtat från den så kallade Resultatutjämningsreserven i kommunen. Vi ser självklart positivt på varje förslag som leder till att fler lärare, elevassistenter, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger skolsköterskor, kuratorer etc blir kvar i verksamheten. Därför kommer vi att rösta för Socialdemokraternas förslag när det behandlas på Kommunstyrelsen.

Men vi ser samtidigt att en resursförstärkning på tio miljoner kronor är otillräcklig. En sådan förstärkning skulle kunna dämpa effekterna av de nedskärningar som planeras, men det behövs mer resurser än så i skolan. En resursförstärkning med tio miljoner kronor räcker till att rädda kvar knappt 20 tjänster i skolan, men de planerade nedskärningarna är mycket större än så. Dessutom planerar flera förskolor för större barngrupper utan ökad bemanning, vilket leder till ännu lägre personaltäthet än idag.

Vi har också tagit del av Alliansens beslut att tillfälligt frysa några av de uppsägningar som planerats, i väntan på en ”genomlysning” av verksamheten. Det är en oroande, men inte särskilt förvånande, signal att Alliansen behöver kalla in experter från Sveriges Kommuner och Landsting för att få överblick av hur pengarna används i Enköping. Vi hade hoppats att Alliansen redan hade skaffat sig en sådan överblick. Det är ändå Alliansen som styrt Enköpings kommun sedan valet 1998. Men vi är ändå positiva till en seriös genomlysning av verksamheten, skattepengar ska användas så effektivt som möjligt.

Vänsterpartiet kommer att genomföra en demonstration mot nedskärningarna, tillsammans med fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet, den 11 februari klockan 17:15, utanför Kommunhuset. Även om Socialdemokraternas förslag om förstärkning av Skolnämndens budget går igenom är läget för skolorna och barnomsorgen allvarligt. Att genomföra en genomlysning av verksamheten är nödvändigt om Alliansen har så dålig kontroll på verksamheten. Men förskolan och barnomsorgen i Enköping behöver också arbetsro. Därför skulle vi önska att nedskärningarna dras tillbaka helt, inte att de läggs på is tills vidare.

För frågor, vänd er till Magnus Ahlkvist, 070 – 536 65 67

Kopiera länk