Uncategorized

Lägg inte ner S:t Ilianskolan

Vänsterpartiet i Enköping har tagit ställning för ett bevarande av S:t Ilianskolan.

Skolnämnden skulle ha behandlat ärendet den 5 maj, men nämndens ordförande, moderaten Ingvar Smedlund, valde att plocka bort ärendet, eftersom en majoritet av nämnden skulle ha begärt återremiss. Istället säger han att de pedagogiska konsekvenserna av en nedläggning ska utredas vidare.

Det är återigen en odemokratisk hantering av ärendet. Istället borde ärendet komma upp på nämndens sammanträde så att de som vill se en återremiss kan motivera med vilka aspekter de vill se utredda. Vänsterpartiet i Enköping säger nej till nedläggning av S:t Ilianskolan, men vi vill gärna att Skolförvaltningen utreder:

  • Hur kan skolresultaten i Enköping bli långsiktigt bättre?
  • Hur utnyttjas befintliga skolbyggnader optimalt?
  • Vad kan göras för att hyra ut de ytor som respektive skola inte behöver? Ett exempel är en annan kommunal verksamhet – Yrkeshögskolan – som hyr lokaler externt. Vilka ombyggnationer av exempelvis S:t Ilianskolan behövs för att Yrkeshögskolan ska kunna flytta in.

Moderaterna visar sin maktfullkomlighet genom att fortsätta sina försök att kuppa igenom en skolnedläggning. Denna gång genom att inte låta Skolnämnden utreda några andra förslag än nedläggning av S:t Ilian för att optimera användandet av skolytor.

Kopiera länk