artikel

UPPLYS ENKÖPING

Utemiljön i Enköping är inte trygg överallt. Undermålig gatubelysning och skumma buskage gör att framförallt kvinnor drar sig för att gå ensamma på kvällen. Hjälp oss att identifiera otrygga områden!
Under valrörelsen kommer vi att behöva er hjälp med att identifiera vilka områden i de olika tätorterna som behöver bättre belysning eller på annat sätt en tryggare utemiljö. Vi har i vår valstuga på Stora Torget kartor över tätorterna och vill att ni kommer och hjälper oss pricka in vilka områden som upplevs som särskilt otrygga kvällstid.
Efter valet kommer vi att lämna in en motion till kommunfullmäktige, där vi föreslår att just de områden som ni som bor i Enköpings kommun upplever som otrygga lyses upp. Det kan handla om att öka gatubelysningen, eller att röja bland skumma buskage.
Välkommen till vår valstuga!

Kopiera länk