artikel

Fyra prioriteringar inför en ny regering

press-jonas-prioriteringar3-760x396

Jonas Sjöstedt presenterade idag fyra utav de prioriteringar Vänsterpartiet kommer att ha i en ny regering. Precis som tidigare är frågan om vinster i välfärden central, men Vänsterpartiet vill påverka på alla områden och presenterar nu tre nya prioriteringar.

– Något av det allra viktigaste vi vill ta tag i efter valet är att komma till rätta med inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Och det råder ingen brist på saker att göra här. Det handlar bland annat om en bättre sjukförsäkring, individualiserad föräldraförsäkring och att börja ta bort skatteklyftan för de pensionärer som tjänar minst. Det är en feministisk politik som skulle få stor effekt. Under åren med Reinfeldt har skillnaden i inkomst ökat med hela 50 procent, sa Jonas Sjöstedt.

Fyra av Vänsterpartiets prioriteringar:

Vinster i välfärden
För att få en skola, vård och äldreomsorg att lita på krävs det att vi får bort vinstintresset. Varje skattekrona ska då dit den behövs, inte försvinna till privata vinster.

Minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män
Det är inte acceptabelt att inkomstklyftan fortsätter öka. För att vända det krävs en feministisk ekonomisk politik och alltifrån ny skattepolitik till rätt till heltid.

Stärk arbetsrätten
Alla har rätt till trygga jobb. Bland annat ska arbetsgivare inte kunna stapla visstidsanställningar på varandra som idag och vi vill ta bort anställningsformen allmän visstid. Kollektivavtal som krav i offentlig upphandling skulle ha stort genomslag för de som arbetar i branscher som hemtjänst och transporter.

Bättre klimatpolitik
Dagens situation kräver en helt ny klimatpolitik. Vi vill bland annat ge nya ägardirektiv för Vattenfall och införa ett klimatprogram så att kommuner och landsting kan få statlig delfinansiering för viktiga klimatprojekt. Vi vill göra storskaliga försök med avgiftsfri kollektivtrafik. Vänsterpartiet är det parti som föreslår de största klimatinvesteringarna.

På pressträffen presenterades även en ny opinionsundersökning från Novus:

  • 65 % av de rödgröna väljarna vill att Vänsterpartiet ingår i en ny regering.
  • 67 % av de rödgröna väljarna anser att vinster i välfärden ska vara en prioriterad fråga för en kommande regering.
Kopiera länk