Våra företrädare

(V)i presenterar Sara Danielsson

Som nummer två i presentationen av våra medlemmar och företrädare kommer Sara Danielsson.

Sara Danielsson. Nummer 4 på listan till kommunfullmäktige.
Sara Danielsson. Nummer 4 på listan till kommunfullmäktige.

Jag heter Sara Danielsson och studerar till gymnasielärare i samhällskunskap och svenska. I tonåren kom jag fram till att jag var socialist då jag i tidig ålder upprördes över sociala och ekonomiska orättvisor som jag såg i samhället och i min närhet. Intresset för politiken sattes igång på allvar när jag började lärarutbildningen i och med att jag studerade samhällskunskap, där vi bland annat fick läsa sociologi. Det var då jag fick syn på olika seglivade strukturer i samhället som leder till olika orättvisor, orättvisor som att kvinnors arbete inte är lika mycket värt som männens och att barn från hem utan akademisk utbildning tenderar att få sämre betyg och inte läsa vidare på högskola. Då fick jag även svar på varför jag själv haft det svårt det första året på högskolan, vilket grundade sig i att jag inte fått med mig studievanan och det akademiska språket hemifrån.När jag sedan var färdig med samhällskunskapen kände jag att det var dags att ta tag i mitt politiska intresse samt att försöka göra något åt alla dessa orättvisor. Därför bestämde jag mig att bli medlem i vänsterpartiet, både eftersom att det kändes som att den rätta vägen för att kunna påverka samhället och eftersom det är ett socialistiskt och feministiskt parti.

Jag vill ha ett mer rättvist och jämlikt samhälle, både vad gäller ekonomi och makt. Viktiga politiska områden för mig är vård-och omsorg samt skola där det behövs mer personal. Inom vården behöver man anställa fler för att kunna ge en bättre vård och för att undvika en utarbetad personal. Inom skolan behövs det fler lärare och personal så att vi kan hjälpa elever som inte har studievanan med sig hemifrån samt utsatta elever, för att på så sätt ge alla elever lika studie-och yrkesmöjligheter.

Avslutningsvis är antirasism och klimatet viktiga frågor för mig. Rasism får ett alltmer övertag i samhället vilket är en mycket skrämmande utveckling. Där är vänsterpartiet lösningen för att motverka rasismen då vänsterpartiet står för solidaritet och människors lika värde, och då jag tror att ett klasslöst samhälle skulle leda till att man slutar att hacka på invandrarna. Klimatfrågan är viktig att vi tar tag i nu och inte sen. En omställning till ett mer klimatvänligt samhälle skulle också kunna leda till fler jobb. Jag vill därför att vänsterpartiet får majoritet efter nästa val.

Kopiera länk