artikel

Kommunbudget 2009

Vänsterpartiet föreslår satsningar på framförallt skolan och äldreomsorgen för 2009.

Vänsterpartiet vill satsa på att utveckla den kommunala verksamheten. Vi prioriterar utbildning, äldreomsorg, kultur, fritid framför skattesänkningar. Barnomsorg, skola och äldreomsorg kostar pengar. Det behövs mer personal i den kommunala verksamheten. Därför föreslår Vänsterpartiet ordentliga satsningar.

Här är ett axplock från vårt budgetförslag för Enköpingskommun 2009.

 • 28 miljoner extra till barnomsorg jämfört med den moderatledda alliansens budgetförslag.
 • 11 miljoner extra till Vård- och Omsorgsförvaltningen jämfört med den moderatledda alliansens budgetförslag.
 • Slut på privatiseringar av kommunal verksamhet, skattepengarna ska gå till verksamheten, inte till vinster hos privatägda vård- och utbildningsföretag.
 • Personalen, föräldrar till barn, elever, brukare på omsorgsboenden och andra brukare av kommunal verksamhet ska ges ett större inflytande över verksamheten.
 • Bättre kommunal kunskap om Homo-, Bi-sexuella och Transpersoners situation.
 • Gratis kollektivtrafik i Enköpings tätort.
 • Bilfritt centrum i Enköpings tätort.
 • Sommarjobb åt alla elever minst en gång under högstadietiden och minst en gång under gymnasietiden.
 • Bättre tillgång till skolbibliotek för alla elever.
 • Kurser i feministiskt självförsvar till alla tjejer.
 • Särskilda hemspråksavdelningar, för att öka tryggheten för äldre invandrare.
 • Använd musik som ett verktyg inom äldre- och demensvården.
 • Stoppa nedskärningarna i bidragen till studieförbundens viktiga verksamhet.
 • Återinför sommarjobben som gatumusiker.
 • Öppna ett nytt bibliotek i Romberga, med internationell inriktning.
 • Badvakter på Fjärdhundrabadet och Bredsandsbadet – inga fler drunkningsolyckor!
 • Gör ungdomar mer delaktiga i beslut som rör ungdomar genom att skapa ett ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige.

För mer information, kontakta Magnus Ahlkvist, [email protected]. Mobil: 070 – 536 65 67

Kopiera länk