artikel

Pensionärsorganisationernas valdebatt

Igår deltog Vänsterpartiet i Enköpings Britta Dalved i pensionärsorganisationernas valdebatt vid Joar Blå i Enköping med hjälp av bisittare Neil Ormerod. Britt och Neil argumenterade för en god äldreomsorg utan vinstintresse och förklarade att Vänsterpartiet är beredd att höja skatten för att betala för det. De tog också upp personalens pressade situation i äldreomsorgen och hemtjänsten. Eftermiddagen avrundades med att partiföreningen fick en ny medlem – välkommen in i gänget, Annelie!

Neil Ormerod och Britta Dalved på debatt om äldreomsorg.
Neil Ormerod och Britta Dalved på debatt om äldreomsorg.

Här nedan kan du läsa lite av vad Britta hade att säga.

”Det finns en naiv tro på konkurrens i välfärden”, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon säger vidare att i en av Konkurrensverkets rapporter hävdar tjänstemän i 15 kommuner att det är bra med konkurrens men de kan inte svara på om det blivit billigare eller om kvalitén har ökat. Marta Szebehely säger vidare att personaltätheten är 10 % lägre i privata boenden jämfört med de kommunala och att det finns ett tydligt samband mellan personaltäthet och vårdkvalitet.

Vänsterpartiet vill att vinster ska återinvesteras i verksamheten och inte som i riskkapitalägda företag oskattat tas ut som vinst.

Vi har tillsammans betalat skatt för att få en bra skola, fin äldreomsorg och vård. Det är fel att delar av det stoppas i ägarnas fickor som vinst.

I stället för vinstfokuserade företag vill vi inom äldreomsorgen ha kommunal verksamhet eller intraprenader eller idéburna företag. Vi har en intraprenad i Enköping, Malin. Där har man också lyckats med att erbjuda heltid till alla och man har inga delade turer. Det är rimliga arbetsvillkor som vi i Vänsterpartiet motionerat om.

Sedan många år driver vi också frågan om trygghetsboende. När man åldras kommer ensamheten krypande. Vi vill att man då ska ha möjlighet att stå i kommunal boendekö till ett Trygghetsboende. Där finns möjlighet till umgänge, gemensamma måltider men också möjlighet till privatliv.

Kopiera länk