Våra företrädare

(V)i presenterar Britta Dalved

Vi kommer här på hemsidan att presentera flera av våra medlemmar och företrädare i kommunen. Först ut är Britta Dalved. Britta är en av våra företrädare i Kommunfullmäktige och vår företrädare i Vård- och Omsorgsnämnden.

Britta Dalved. Nummer 2 på listan till kommunfullmäktige.
Britta Dalved. Nummer 2 på listan till kommunfullmäktige.

Jag heter Britta Dalved och är en nyligen pensionerad lärare.

När jag flyttade från Umeå till Enköping gjorde jag handling av tankar jag haft under många år och blev medlem i Vänsterpartiet. Detta skedde i slutet av 90-talet.

Alla människors lika värde har under hela mitt vuxna liv varit ett viktigt ställningstagande. I de fall då den egna kraften inte räcker behöver vi hjälp av samhället så att vi får ett värdigt liv.

Under mina första år som lärare såg jag många exempel på hur barn ur socialt utsatta familjer underpresterade på grund av situationen hemma och många gånger tog oron över föräldrar och syskon all ork och kraft från dem. Jag ville ofta göra något för att hjälpa dem i deras situation men min utbildning hade inte gett mig de redskap som jag behövde. Den känslan av att inte kunna tillräckligt ledde till att jag studerade vidare på samhällsvetarlinjen där också mitt politiska intresse vaknade och där Vänsterpartiet blev det självklara valet.

Med stor oro ser jag hur samhället glider isär och hur vi människor tappar människovärde. Blir vi sjuka ifrågasätts vi, blir vi arbetslösa är det vårt fel om vi inte får ett nytt arbete, klarar barnen inte skolans mål har de inte tagit sina studier på allvar och behöver betyg för att inse vad som gäller.

Det finns en målning av Peter Tillberg som heter ”Blir du lönsam, lille vän”. Tavlan visar en skolklass som sitter i prydliga rader och med uttryckslösa ansikten. Det känns som om det är den sortens skola som vi håller på att skapa i stället för en skola där glädjen att lära och kunna, glädjen att skapa och tänka nytt finns och där varje barn är en unik varelse med unika möjligheter. Att tillägna sig kunskaper är en kreativ process som behöver en varm och positiv miljö. Huvudmålet får inte vara att bli lönsam utan fostran till en självständigt tänkande människa som tror på sin förmåga och som är villig och har modet att visa vad den kan. I bästa fall kan biprodukten också bli att den blir lönsam. Jag önskar rätt hjälp i rätt tid till alla barn.

Som mångårig ledamot i Vård och Omsorgsnämnden har jag under årens lopp sett hur vägen in i åldrandet kan vara en process där samhällets hjälp behövs på olika sätt. En undersökning, som jag hörde om i ett nyhetsprogram i vår, visade att det som tyngde äldre mest var ensamheten. Sedan många år har vi inom Vänsterpartiet drivit på om Trygghetsboende i Enköping. Det boendet skulle man kunna söka sig till utan behovsprövning. Där skulle finnas tillgång till personal för hjälp och möjlighet till gemensamma måltider. Ensamheten skulle då kanske kännas mindre påtaglig.

Nina Björk har skrivit:” Det finns absolut något bland människor som jag inte ser fångas upp i det politiska samtalet riktigt. Större frågor.” Det är något av det som jag försöker fånga. Det går inte att fånga vad vi behöver i samhället i dag i en enda politisk kampanj. När det gäller människovärde är det något mycket större. Något som man inte bör förvandla till kostnader. Ordet solidaritet behöver föras in i det politiska samtalet igen.

 

Kopiera länk