Debattartiklar

Vänsterpartiet presenterar en lösning för Bryggholmen

Följande insändare om vårt förslag för att lösa Bryggholmsstiftelsens kris kom med i Enköpings-Posten 2013-10-21.

en lösning för Bryggholmen

En lösning för Bryggholmen

I EP den 17 oktober har man kunnat läsa om Stiftelsen Bryggholmens ekonomiska problem, och kommunledningens vägran att ta sig an frågan. Vänsterpartiet i Enköping tycker att Alliansens arroganta inställning visar ett ointresse för Bryggholmen, som säkerligen känns oroväckande för många av kommunens innevånare. Vi kommer därför att lägga ett förslag, vilket vi redovisar för nedanför, för att säkra Bryggholmens framtid.

Bryggholmen, eller Bryggis som många känner till ön, är en stor källa till glädje för många Enköpingsbor. Bryggholms gård är dessutom viktig från både naturvårds- och kulturarvsperspektiv. Bryggholmen kan ståta med många värdefulla fornlämningar. Av särskilt intresse är glasbruket från Johan III:s tid som kan berätta mycket om Sveriges tidiga industriella historia. Ön är dessutom hem för en imponerande hög artrikedom, inklusive den sällsynta misteln, och 20% av Bryggis skogsmark utgörs av nyckelbiotoper, områden som anses vara viktiga livsmiljöer för hotade arter.

Bryggis har också mycket att erbjuda friluftslivet och det var upprinnelsen till att gården införskaffades av kommunen år 1939 som ett sommarutflyktsmål för kommuninnevånare.  År 2003 togs gården över av Stiftelsen Bryggholmen med avsikt att utveckla Bryggholmen som rekreationsområde.

Ingen som har besökt Bryggholmen de senaste åren kan ha undgått att imponeras av arbetet som utförts under stiftelsens ledning. Emellertid har stiftelsens styrelse känt till under en ganska lång tid att de saknar tillräckligt med kapital för att driva gården på ett tillfredsställande sätt. Till slut har de vänt sig till kommunen och vädjat om hjälp.

Tyvärr, har de mötts med en kall hand. Ännu värre vägrar den styrande borgerliga Alliansen att berätta om hur de ser på Bryggis framtid. När Vänsterpartiets Magnus Ahlkvist ställde en fråga i kommunfullmäktige om vad den moderatledda majoriteten vill med Bryggholmen, fick han inget svar annat än att ansvaret ligger på stiftelsens styrelse.

Men styrelsen har inte saknat en plan för att få ordning på ekonomin.  De har försökt att åtgärda avsaknaden av kapital genom att stycka av och lägga ut ett antal sjönära tomter till försäljning. Förtjänsten från försäljningen skulle göra det möjligt för dem att fortsätta verksamheten och den pågående renoveringen och upprustningen av fastigheten.  Tyvärr, har marknadsläget gjort att det har inte gått att sälja tomterna som var tänkt.

Stiftelsen Bryggholmen har därmed lagt ner både tid och pengar till att skapa värden i dessa tomter som man har inte kunnat realisera. Men det är klart att tomterna kommer att kunna säljas någon gång i framtiden.

Vänsterpartiets förslag går ut på att kommunen köper dessa tomter. Därmed skulle Stiftelsen Bryggholmen får det tillskott av kapital som den behöver. Vi har väldigt svårt att se att kommunen kommer inte att få tillbaks pengarna genom framtida försäljning till privata personer. Det är snarare så att det kan bli en bra affär för kommunen rent ekonomiskt. Men det viktigaste är, naturligtvis, att det skulle tillåta Stiftelsen Bryggholmen att fortsätta med dess värdefulla arbete och skydda Enköpingsbornas tillgång till ön.

Medan kommunen går på tomgång i denna fråga, presenterar Vänsterpartiet konkreta, handlingskraftiga lösningar. Nu ligger det på andra partier att visa hur de tänker agera för att säkra Bryggis värdefulla natur och kultur för framtiden.

För Vänsterpartiet i Enköping

Neil Ormerod

Kopiera länk