Debattartiklar

Insändare: Urspårningens politik

Insändaren från Neil Ormerod var med i Enköpings-Posten den 18 februari 2010.

Den 17 oktober 2000 spårade InterCity tåg 225 ur vid Hatfield, 13 minuter utanför London. Fyra människor dog och 70 skadades.

Olyckan orsakades av bristande underhåll. Skadad räls, som skulle ha bytts ut splittrades i över 300 bitar då tåget rullade över i hög fart.

Storbritaniens järnvägsnät hade privatiserats och järnvägsunderhållet konkurrensutsatts, mycket likt hur Sveriges järnvägar har avreglerats och privatiserats de senaste åren.

Jag citerar från EP:s reportage den 13 februari och den intervjuade pensionerade järnvägsarbetaren: ”när konkurrensutsättningen väl kom var det att tjäna så mycket pengar som möjligt som gällde”.

Inte säkerhet. Inte en välfungerande järnväg med tåg som kommer och går i tid. Men pengar. Och så mycket som möjligt av det.

Vi alla, tror jag, baserar vårt politiska ställningstagande på våra olika livserfarenheter.

Min erfarenhet av påföljderna av Hatfield-olyckan är en del av det som gjorde det självklart för mig då jag flyttade till Sverige att gå med i Vänsterpartiet: Det parti som tydligast sätter det allmänna intresset över storföretagens vinstbegär.

I månader efteråt sänktes hastigheten på den brittiska järnvägen på hundratals olika ställen. Många tåg ställdes in. Restiden hem till Manchester fördubblades, om tåget överhuvudtaget gick.

Allt för att järnvägsunderhållet hade blivit så eftersatt att mil efter mil av räls kunde vara lika slitna som i Hatfield. Man visste bara inte.

I decemberkylan år 2000 fann jag ett Sverige där förseningar räknades i minuter, inte i timmar. Det kändes som om jag hade flyttat från ett u-land till ett i-land. Till ett väl fungerande samhälle, med ett väl fungerande järnvägsnät.

Känns det så idag? Nej, inte mitt i en vinter av otaliga förseningar och inställda tåg, orsakade av bristande underhåll såväl som av kyla och snö.

Englands privatiserade banverk, Railtrack, sattes i konkurs. Och järnvägen togs tillbaka i offentlig regi.

Är det inte dags för oss att sätta stopp för privatiseringens vansinne? Att som De Rödgröna med tågmästare Lars Ohly i spetsen föreslår; riva upp avregleringen av järnvägen?

Och företaget som skötte spåren i Hatfield? Det är samma bolag som idag tar hand om järnvägen i Enköping, Balfour Beatty. Ett företag som fälldes i domstol för sin roll i dödsolyckan.

Neil Ormerod, ordförande i Vänsterpartiet i Enköping

Kopiera länk