Nyheter

Sveriges vassaste klimatpolitik

Strax före klimatmötet i Paris presenterade Vänsterpartiet ett förslag till klimatprogram. Ambitionen med programmet är att presentera en ekonomisk politik för Sverige som gör att vi kan bromsa klimatförändringarna och samtidigt skapa ett samhälle som är bättre att leva i. Vänsterpartiet blir därmed först bland partierna med att samla sin ekonomiska och ekologiska politik i ett program.

Jonas Sjöstedt presenterade programmet på ett seminarium på Socialistiskt Forum i Stockholm under lördagen. En bärande tanke i programmet är att den utmaning världen nu står inför är så stor att vi behöver ställa om ekonomin på samhällsnivå. Fokus i programmet är därför på åtgärder på samhällsnivå, inte individnivå.

I programmet föreslås en höjd ambitionsnivå för när Sverige ska ha nollutsläpp av fossila växthusgaser. Istället för det nuvarande svenska målet som är satt till år 2050 föreslås år 2040.

För att nå detta ambitiösa mål föreslår programmet bl.a. en statlig grön investeringsbank, koldioxidinfångning och lagring samt en större andel offentlig konsumtion.

Förslaget till klimatprogram antogs i helgen av Vänsterpartiets partistyrelse. Det slutgiltiga programmet ska antas på Vänsterpartiets kongress i maj 2016. Vilka konkreta åtgärder som ska ingå i programmet kommer att bli den stora debatten inför kongressen.

Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att Vänsterpartiet skulle inleda ett arbete för att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt program som ”visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.” En programgrupp tillsattes där såväl partiets ekonomiska som miljöpolitiska talesperson har varit ledamöter. Programarbetet avslutades sommaren 2015 när gruppens slutrapport lades fram, skickades ut i partiet och lanserades offentligt. Det program som partistyrelsen nu antagit baseras på denna slutrapport.

 

Här hittar du det ekologiskt ekonomiska punktprogrammet.

Kopiera länk