Våra företrädare

(V)i presenterar Per Markus Risman

Idag presenterar vi kandidat nummer 5 på listan till kommunfullmäktige, Per Markus Risman.

Per Markus Risman, nummer 5 på listan till kommunfullmäktige i Enköpings kommun.
Per Markus Risman, nummer 5 på listan till kommunfullmäktige i Enköpings kommun.

Mitt namn är Per Markus Risman, jag är 18 år och nybakad student. Jag är medlem i Vänsterpartiet och är student på Uppsala Universitet där jag studerar samhällsvetarlinjen. Utöver det sitter jag också i Sveriges ungdomsråds styrelse samt representerar Sveriges ungdomar i EU. 

Jag blev aktiv i Vänsterpartiet genom Ung Vänster för fyra år sedan. Innan dess hade jag vandrat runt i några andra ungdomsförbund men fann mig tillslut till rätta inom Vänsterpartiet. Jag gick med i Vänsterpartiet för att jag var övertygad socialist och feminist och att jag vill se en stark välfärd, en skola som ger alla lika möjlighet och ett samhälle där klass, kön eller ursprung inte spelar roll.

Mitt samhällsengagemang utgår från att alla människor har lika värde och lika rätt till makt, men inte har samma möjligheter i livet. Detta formar min sin på samhället och politiken. Jag tror att politiken måste utgå från att utjämna skillnaderna så att alla får samma möjligheter i livet och därav kan få lika värde och lika rätt till makt. Detta gör vi genom en stark välfärdsstat som fångar upp dig när du blir sjuk och inte kan jobba eller erbjuder alla en likvärdig och bra utbildning så att alla oavsett bakgrund eller motivation kan få en bra grund att fatta väl genomtänkta beslut på. Det handlar också om att staten erkänner och aktivt motarbetar olika maktstrukturer som könsmaktsordningen eller rasmaktsordningen. Detta gör vi genom en socialistisk, feministisk och anti-rasistiskt politik.

Det betyder för mig i Enköping att vi ökar lärartätheten i skolan och förskolan, höjer lönerna i de kvinnodominerade yrkena i Enköping, skapar bättre arbetsvillkor i vård och omsorgen, ser till att fritidsgårdarna får längre öppettider, HBT-certifierar skolan och kommunen, sänker avgifterna i kulturskolan och satsar brett på elevhälsovården.

Kopiera länk