artikel

Våra barn ska inte betala för er misslyckade politik!

 

Så här dagen för demonstrationen som vi i Vänsterpartiet i Enköping anordnar mot Alliansens nedskärningar i skolan och barnomsorgen, publicerar Enköpings-Posten en insändare från två av Vänsterpartiets företrädare i kommunen, Magnus Ahlkvist (gruppledare i kommunfullmäktige) och  Neil Ormerod  (partiföreningens ordförande).demo12nov

Så här dagen för demonstrationen som vi i Vänsterpartiet i Enköping anordnar mot Alliansens nedskärningar i skolan och barnomsorgen, publicerar Enköpings-Posten en insändare från två av Vänsterpartiets företrädare i kommunen, Magnus Ahlkvist (gruppledare i kommunfullmäktige) och  Neil Ormerod  (partiföreningens ordförande).

Demonstrationen äger rum kl 17 i dag (12 november) utanför kommunhuset (Kungsgatan 42).

Facebooksidan för demonstrationen hittar du här.

Texten från Magnus och Neils artikel följer nedan.

Våra barn ska inte betala för er misslyckade politik!

I den konsekvensutredning som skolchefen gjort angående Skolnämndens budget för 2014 framgår att lärare kommer att sägas upp, barngrupperna inom barnomsorgen bli större. Det här sker i ett läge där resultaten i skolorna redan idag är långt ifrån tillräckliga och både förskolornas lokaler och personal utnyttjas till bristningsgränsen.
Vi är både politiker och föräldrar till barn i förskolan, förskoleklass och skolan. När budgeten för kommunen behandlades föreslog vi en helt annan fördelning, med betydligt mer resurser till Skolnämnden än den budget som beslutades. Vi är även beredda att ytterligare förstärka Skolnämndens budget, genom att för 2014 avskaffa partiernas rätt till arvoden vid partigruppsmöten och genom att sänka politikernas arvoden istället för att höja dem i takt med riksdagslönerna. De pengarna behövs bättre i skolan än i våra plånböcker. Det är rimligt att även politiker är med och tar ett personligt ekonomiskt ansvar för en kärv ekonomisk situation.
Enköping är idag en lågskattekommun. 220 kommuner har högre skattesats än Enköping, 68 kommuner har lägre skattesats. Det hade varit helt OK om det med en sådan skattesats funnits tillräckliga resurser för att bedriva en bra välfärd. Men när konsekvenserna av skattesatsen blir att det inte ens finns utrymme för att satsa på de kommuninvånare som saknar rösträtt, barnen, är det en oacceptabel prioritering.
Vi uppmanar politiker från de andra partierna att ta strid för barnen i Enköping. Miljöpartiet har redan givit besked – i deras budgetalternativ görs nödvändiga satsningar på skolan. Men Alliansen och Socialdemokraterna har godkänt den fastställda budgetramen för Skolnämnden.
Den 12 november, innan Kommunfullmäktiges sammanträde, arrangerar Vänsterpartiet en demonstration mot de planerade nedskärningarna. Då är politiker från Alliansen och Socialdemokraterna välkomna att ge besked: Tänker ni se till att nedskärningarna i skolan och barnomsorgen stoppas? Under kvällen besvarar förhoppningsvis Skolnämndens ordförande Monika Avås (M) en interpellation från Vänsterpartiet om nedskärningarna. Då går det också bra för övriga politiker att ge besked.
Våra barn ska inte behöva betala priset för en misslyckad politik. Vi kräver, både som föräldrar och som politiker att skolan ges de resurser som krävs för att alla elever ska uppnå målen i skolan, för att inte de redan för stora barngrupperna inom barnomsorgen ska bli ännu större.
Magnus Ahlkvist (V)
Neil Ormerod (V)
Politiker och föräldrar

 

Kopiera länk