Kommunpolitik

Heltid en rättighet – deltid en möjlighet

Alldeles för många tvingas idag försörja sig på ett deltidsjobb. Särskilt drabbar det kvinnor. För att lösa detta föreslår Vänsterpartiet rätt till heltid, med deltid som en möjlighet.

Det ska vara möjligt för alla som arbetar att försörja sig på sitt arbete. Men för den som bara får jobba deltid är det ofta mycket svårt. Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre pension. Man kan få svårt att få banklån och teckna hyreskontrakt.

I praktiken leder detta till att den som arbetar deltid ofta bli ekonomiskt beroende av en partner. Värst är det självfallet för ensamstående föräldrar med barn, av vilka de allra flesta är kvinnor.

Deltidsarbetet är också klart vanligast i kvinnodominerade branscher. Det handlar om vården, omsorgen, restauranger och handeln. Vissa har själva valt att gå ner i arbetstid, men den absolut vanligaste orsaken till att kvinnor jobbar deltid är att de inte kan få något heltidsarbete. Det gäller hela 200 000 kvinnor runtom i landet.

Vänsterpartiet arbetar för en lagstiftning om rätt till heltid. Deltid ska vara en frivillig möjlighet. Reinfeldt och regeringen sätter än så länge stopp för en sådan lagstiftning, trots att de många gånger har lyft fram deltiderna som ett jämställdhetsproblem. Men i brist på nationell lagstiftning kan vi i Enköping gå före.

Därför lägger vi nu ett förslag om rätt till heltid. Vi vill att alla kommunanställda i Enköping ska ha rätt till arbete på heltid, med deltid som en frivillig möjlighet.

Vänsterpartiet har i många andra kommuner varit med och infört rätt till heltid. Resultatet är en bättre ekonomi för tusentals personer som tidigare tvingades arbeta deltid. Jämställdheten mellan män och kvinnor har ökat. Nu är det dags att göra samma sak i Enköping.

Kopiera länk