artikel

Simklubben Ena och Vänsterpartiet i Enköping i gemensamt upprop – bygg en tillfällig simhall

Kommunfullmäktige fattade under hösten ett inriktningsbeslut om ny simhall. Det var ett välkommet beslut, en ny anläggning är nödvändig. I allt för många år har skicket på simhallen i Enköping försämrats på grund av bristande underhåll och brist på politisk handlingskraft. För detta delar alla politiska partier ansvaret.

SK Ena och VänsterpartietIngen simhall = försämrad simkunnighet och hårt drabbat föreningsliv 
Tyvärr innebär inriktningsbeslutet att Enköping kommer att stå utan simhall under cirka två år. Det får negativa konsekvenser för både skolornas simundervisning och för det lokala föreningslivet. Vi kan inte acceptera risken att simkunnigheten minskar. Vi kan inte heller acceptera att det lokala föreningslivet ställs utan träningsanläggning under två års tid.

Ingen simhall = försämrad simkunnighet och hårt drabbat föreningsliv 
Tyvärr innebär inriktningsbeslutet att Enköping kommer att stå utan simhall under cirka två år. Det får negativa konsekvenser för både skolornas simundervisning och för det lokala föreningslivet. Vi kan inte acceptera risken att simkunnigheten minskar. Vi kan inte heller acceptera att det lokala föreningslivet ställs utan träningsanläggning under två års tid.

Nacka kommun har redan gjort det
När Nacka kommun renoverade Nacka Simhall 2004 byggdes en tillfällig anläggning, med fem 25-metersbanor. Totalkostnaden för byggnation, hyra och drift för ett år var då 5,5 miljoner kronor. Enligt en ny offert från en leverantör av bassänger skulle byggnation, hyra och drift av en tillfällig simhall kosta 9,5 miljoner kronor för två år. Till detta kommer kostnad för betongplatta, vatten, el och avlopp samt kostnader för förbrukningsvaror i reningsanläggningar. Dessa kostnader ska jämföras med dagens driftskostnad för Simhallen, eller med de kostnader som uppstår om skolor och föreningslivet ska hyra in sig i bassänger i andra kommuner. Minskad simkunnighet hos Enköpings barn, eller ett föreningsliv som både kortsiktigt och långsiktigt förlorar medlemmar är risker som inte kan kostnadsberäknas men vars konsekvenser alla kan förstå.

Vi har inte något färdigt förslag på exakt var och hur en tillfällig simhall ska byggas. Både den tekniska utformningen och den fysiska placeringen av en tillfällig simhall kan andra bättre planera. Men vi har skaffat oss tillräckligt stor kunskap för att säkert kunna säga att det går att genomföra, dessutom till en helt rimlig kostnad.

Därför vädjar vi nu gemensamt till partierna i Kommunfullmäktige: Bygg en tillfällig simhall som kan användas av skolorna och föreningslivet medan den nya Simhallen byggs.

Använd en del av kommunens överskott nu när det behövs
Enköpings kommun har god ekonomi. Överskotten i den kommunala budgeten har gjort att kommunen har pengar på banken och få stora lån. Då är det rimligt att en del av överskottet används för att bekosta en tillfällig simhall. Det är det värt för att bibehålla den goda simkunnigheten hos barnen i Enköping och för att ge förutsättningar för ett fortsatt blomstrande simmande föreningsliv i Enköping.

 

För Simklubben Ena
Marie Lindeberg
Ordförande

För Vänsterpartiet i Enköping
Magnus Ahlkvist
Gruppledare

Kopiera länk