Kommunpolitik

Fråga till Ingvar Smedlund (M) om S:t Ilianskolans nedläggning

Den 12 april är nästa sammanträde med Kommunfulläktige. Den 14 april har Alliansen i Enköping tänkt att Skolnämnden ska fatta beslut att stänga S:t Ilianskolan. Magnus Ahlkvist (V) har skrivit en fråga till Ingvar Smedlund (moderat och ordförande i Skolnämnden) att besvara på fullmäktige 12 april.

FRÅGA

Till Skolnämndens ordförande Ingvar Smedlund

Det har inte undgått någon i Kommunfullmäktige att Alliansen beslutat att S:t Ilianskolan ska läggas ner. En presskonferens om nedläggningen hölls innan beslutsunderlaget fanns tillgängligt för politiker, lärare, elever, media och allmänheten. En vecka efter presskonferensen fanns beslutsunderlaget. Jag fick det den 30 mars, samma dag som rektorn för den nedläggningshotade skolan.

På presskonferensen berättade ni att beslut ska fattas av Skolnämnden den 14 april. Det innebär att nämndens ledamöter, skolans personal, föräldrar, elever och allmänheten har cirka två veckor på sig att granska beslutsunderlaget för nedläggningen av 253 elevers skola. Inga andra nämnder har tillfrågats om vilka konsekvenser beslutet får.

Beslutsunderlaget utgörs bara av en strikt lokal-ekonomisk kalkyl, någon konsekvensutredning finns inte i beslutsunderlaget. I det strikt ekonomiska beslutsunderlaget finns ett antal tveksamheter, exempelvis att S:t Ilianskolan skulle behöva renoveras för många miljoner kronor, utan att det framgår vad den renoveringen består av. I underlaget kan man också utläsa att ersättningslokaler till Pysslingen AB måste skaffas fram, men det framgår varken varför eller till vilken kostnad. Kapaciteten för Västerledsskolan är enligt underlaget 600 elever i både Alternativ 1 och Alternativ 2, trots att Alternativ 1 innebär en avyttring av 910 m2.

Detta är de tveksamheter/frågetecken jag funnit vid en första, hastig genomläsning av beslutsunderlaget. Jag tycker att beslutsprocessen är allt för snabb och präglas av ett helt onödigt hemlighetsmakeri. När det handlar om barns och ungdomars utbildning riskerar varje ”misslyckande” att få ödesdigra konsekvenser. Tittar man med Alliansglasögon, det vill säga strikt ekonomiska glasögon, är det en samhällsekonomisk katastrof att svika en enda elev. När ett så viktigt beslut som nedläggning eller sammanslagning av skolor ska fattas borde därför eftertänksamhet och försiktighet prägla processen.

Jag vill fråga dig:

Varför har det varit så bråttom med processen att lägga ned S:t Ilianskolan och varför detta hemlighetsmakeri med beslutsunderlagen?

Kopiera länk