Heja Enköping!

Dörrknackning på Lillsidan

Sedan några veckor har Vänsterpartiet i Enköping knackat dörr på Lillsidan. Det gör vi inte för att “ragga” röster, utan för att vi vill veta vad de boende i området tycker är viktigt. Vi tror att vår politik blir bättre om vi lyssnar mer och pratar mindre.

Vi har tidigare knackat dörr i Fjärdhundra. Tack vare de synpunkter vi fick från de boende i Fjärdhundra har vi skrivit en motion till Enköpings kommunfullmäktige, om att inrätta ett mellanboende för äldre som inte längre vill bo hemma, men som inte är så sjuka att de kan få plats på ett omvårdnadsboende.

Vi har blivit väldigt bra bemötta och fått många bra synpunkter. Den 30 januari fortsätter vi dörrknackningen. Mellan klockan 11-14 kommer boende på nedre Lillsidan att få besök av medlemmar i Vänsterpartiet i Enköping.

Vi kallar det här arbetet för Heja Enköping! Vi gillar Enköping, men vi tror att Enköping kan bli bättre. Det är därför vi engagerar oss i kommunpolitiken.

Under februari månad kommer vi också att lansera hemsidan www.hejaenkoping.se. Vi hinner inte knacka på hos alla enköpingsbor. Men på den hemsidan kommer alla att kunna diskutera med oss och andra om Enköping.

Kopiera länk