artikel

Interpellation om kollektivavtal

Under novemberfullmäktige i Enköpings kommun debatterades ett privatiseringsprogram. Programmet antogs, trots oppositionens protester. Vänsterpartiet vill självklart avslå hela privatiseringsprogrammet, men i andra hand hade vi några tillägg och ändringar, bland annat att kräva att upphandlande företag har kollektivavtal med sina anställda. Till vår stora förvåning avslogs vårt förslag av Moderaterna och deras stödpartier. Nu frågar vi finanskommunalrådet Anna Wiklund (m) VARFÖR de avslog vår begäran.

 INTERPELLATION

Till Kommunstyrelsens ordförande Anna Wiklund (m)

Vid kommunfullmäktige i november antog den borgerliga alliansen ett privatiseringsprogram för Enköpings kommuns verksamheter. I samband med behandlingen av programmet yrkade Vänsterpartiet att ett krav på kollektivavtal skulle skrivas in, för att garantera de anställda som går från en kommunal anställning till en privat anställning schyssta villkor. Folke Haegermarck (c) tillstyrkte förslaget.

Förutom Folke Haegermarck yttrade sig vad jag kan minnas ingen över Vänsterpartiets förslag. Därför trodde iallafall jag att förslaget skulle vinna

fullmäktiges stöd. Men när voteringen genomfördes röstade Folke Haegermarck (c) för vårt förslag, medan Du och övriga borgerliga ledamöter röstade emot. Det förvånade mig av två anledningar:

* Du argumenterade inte emot förslaget, trots att du tog replik på mina inlägg ett antal gånger.

* Moderaterna har försökt göra sig kända som försvarare av den svenska modellen, med anställningsvillkor reglerade i kollektivavtal istället för lagstiftning.

För mig är det viktigt att det finns olika uppfattningar inom politiken. Olika inställningar ska debatteras, och ståndpunkter brytas mot varandra. Jag är sällan för konsensuslösningar, eftersom jag tycker att det är odemokratiskt om alltför mycket görs upp i samförstånd. När alla varit överens om alla beslut – vem ska väljarna då rösta på om de är missnöjda? Men debatten kräver – för att vara klargörande för väljarna – att debattörerna redogör för sina ståndpunkter. Därför vill jag idag fråga dig:

Varför tycker du inte att Enköpings kommun ska kräva befintligt kollektivavtal eller löfte om att teckna kollektivavtal med berörda fackförbund för att kvalificera sig för att få lämna anbud vid upphandlingar av kommunal verksamhet?

För Vänsterpartiet i Enköping
Magnus Ahlkvist

Kopiera länk