artikel

Ingen plattform åt rasister

Vänsterpartiet i Enköping kommer under inga omständigheter hjälpa till att ge något rasistiskt parti en maktbas i Enköpings kommunfullmäktige. Om Sverigedemokraterna tar kommunala mandat kommer vi att ta vårt ansvar för att en hållbar majoritet utan Sverigedemokraterna bildas.

Vid de senaste valen har rasistiska partier som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna ställt upp och till viss del skördat framgångar. Framförallt Sverigedemokraterna skaffade sig vid valet 2002 kommunala mandat i en rad kommuner.
Vid opinionsundersökningar gjorda den senaste tiden får Sverigedemokraterna ett inte försumbart stöd (2,9% i Sifo presenterat 5/9). Sverigedemokraterna ställer upp i kommunalvalen i fler kommuner än någonsin, och Enköpings kommun är tyvärr inget undantag.
I årets kommunalval ställer dessutom två nya partier (Enköpings Pensionärsparti och Fokus Enköping) upp, vilket kan göra att det efter valet uppstår oklara majoriteter i fullmäktige. Därför vill Vänsterpartiet i Enköping klargöra att:
Vänsterpartiet i Enköping kommer aldrig att medverka i en majoritetskonstellation som är beroende av Sverigedemokraternas stöd.
Vi uppmanar alla demokratiska, ickerasistiska partier som ställer upp i kommunalvalet i Enköping att också bekänna färg – kan ni tänka er att medverka i en konstellation tillsammans med Sverigedemokraterna för att uppnå majoritet?
Vi vill med denna fråga göra det tydligt för väljarna om något parti kan tänka sig att ge det rasistiska Sverigedemokraterna en maktbas i Enköping. Förhoppningsvis tar alla partier samma ställning som Vänsterpartiet nu innan valet och då riskerar vi inte en situation där ett eller annat parti kan tänka sig att anlita Sverigedemokraterna som röstboskap för att behålla sina egna maktpositioner.
 
Styrelsen för Vänsterpartiet i Enköping, 5 september 2006

Uppdaterades: 06 sep 2006