artikel

Fältassistenter saknas på sta’n!

Vi har nu i Enköping det största antalet övre tonåringar någonsin.
Arbetslösheten bland unga ökar kraftigt. Nu stundar sommarlov.
Nätverket som normalt finns är skola, fritids och ungdomsgårdar.
De tar ledigt och föreningslivet avtar under sommaren i vissa fall.
Eftersom det vanligtvis är gott om ungdomar ute under kvällstid och
i synnerhet under sommaren är fältassistenter ett måste.

Vi har alltid ansett att det behövs fältassistenter ute i vardagslivet och
nu mer än någonsin.

Enköpings kommun måste se till att det finns medel att anställa två stycken fältassistenter.

Även om socialförvaltningen har ansvaret, så har de inte fått tillräckligt med medel för att kunna anställa fältassistenter, trots att de finns med på socialförvaltningens behov av utökade ramar för verksamheten.

Vi kräver att behovet av fältassistenter lyfts ut och att Enköping kommun skjuter till extra medel för att omedelbart anställa fältassistenter.

Björn Engberg (v) och Monika Åberg (v)

Kopiera länk