artikel

Vänsterpartiet övertygade majoriteten

Kommunfullmäktige har nu debatterat och beslutat om biblioteksplan för Enköpings kommun. Jag är hemkommen och lite seg i huvudet. Klockan blir efter midnatt innan det här inlägget är färdigskrivet.
De viktigaste punkterna på dagordningen var:
* Biblioteksplan – film eller inte film på biblioteket
* Detaljplan Storskogen och Bredsand – strövområden till alla eller till den som har råd att köpa villa i områdena.
* Kommunalt avlopp i Ryssbo/Prinsbo

Biblioteksplanen
Jag var den enda i Kommunstyrelsen som hade yrkat att skrivningarna om filmuthyrning på biblioteket skulle stå kvar som de var. Jag har skrivit om det tidigare. Här. Siw Godberg är något så ovanligt som en mycket klok moderat. Iallafall när det gäller kulturpolitik. Hon är också ordförande i Kulturnämnden. Hon var först ut och argumenterade på ett bra sätt för varför biblioteket ska få fortsätta med filmuthyrning. Hon slog hål på argumentet om att det på något sätt skulle innebära en ojuste konkurrens med videobutikerna. Siw fick inte med sig någon av sina moderata kollegor på beslutet, men hon höll iallafall ut och röstade med mitt förslag, vilket hon ska ha en eloge för.
Nästa kvinna på talarlistan var Anna-Lena Eriksson (s), vice ordförande i Kulturnämnden. Hon drog lite statistik för filmuthyrningen och kunde med siffror backa upp Siw angående att bibblan inte på något sätt konkurrerar ut den lokala videomarknaden. Det visade sig senare att Anna-Lena hade ändrat sossegruppens syn i frågan.
Jag argumenterade själv utifrån det faktum att ett minskat urval av film gör att även ”smalare” film får svårt att finna sin publik. Styrkan i bibliotekets filmuthyrning är bredden. Actionrykare varvas med westernklassiker och Chaplins stumfilmer.
Folkpartiet hade inga invändningar emot att inskränka i bibliotekets filmutbud när frågan debatterades på Kommunstyrelsen, men de ändrade sig strax innan fullmäktiges sammanträde. Beslutet blev därför – efter två timmars debatt – att biblioteket får fortsätta med sin filmverksamhet på precis samma sätt som de gjort sedan DVD-uthyrning infördes 2004. Röstsiffrorna: 29-22 (V, S, MP, SPI, FP och Siw Godberg för, resten emot). Det känns mycket bra!

Storskogen och Bredsand
Debatten om byggnation i Storskogen och Bredsand blev betydligt kortare än Biblioteksplanen. Det är ganska naturligt, frågan har diskuterats i alla möjliga sammanhang i flera år, och det fanns ingen anledning att göra mastodontdebatt av en fråga som det vid det här laget har hunnit bli så mycket prestige i att en ändring knappast skulle ha kommit till stånd även om vi debatterat frågan hela natten. Beslutet blev också att detaljplaner och exploateringsavtal för Storskogen och Bredsand antogs. Dietrich Burmeister stod för vårt yrkande, och Håkan Wall hade ett kort inlägg där han slog hål på påståendet att detaljplanen innebär en blandad bebyggelse. Blandad bebyggelse innebär i vår värld att det finns alltifrån hyreslägenheter till villor. I själva verket ser det ut som att det kommer att bli villor och radhus.
S, V och MP meddelade också att vi kommer att riva upp beslutet om byggnation om de här områdena om det blir ändrat majoritet efter valet.
En kort bakgrund till varför vi hela tiden motsatt oss byggnation i de här skogarna:
Storskogen är en stadsnära skog med vackra strövområden. Placeringen av skogen är strategisk ur folkhälsosynpunkt, och den innebär att det finns ett orört skogsområde från staden ner till Mälaren. Byggnation i Storskogen innebär att strövområdet skärs av och blir betydligt mindre tillgängligt. Därför har vi konsekvent sagt nej till byggnation, ända sedan frågan började debatteras för 13 år sedan. Strövområdena från Enköping ner till Mälaren ska vara till för alla som redan bor i Enköping, inte exklusivt för den som har råd att köpa ett hus i området!

Avlopp och vatten i Ryssbo/Prinsbo
Fullmäktige hann också ta beslut om kommunalt avlopp och vatten i Ryssbo/Prinsbo. SPI var oroliga över att pensionärer som har stugor i området inte ska ha råd att betala anslutningsavgiften. Monika Hallgren (c) lugnade då Lennart Holm (spi) med att ingen tvingas ansluta sig om de inte vill, och att det är först vid en eventuell försäljning av fastigheten som tvånget att betala anslutningsavgift kommer. Lennart Holm blev lugnad och kunde gå med på beslutet utan reservationer. Gott och väl kan man tänka. Problemet är att Monika Hallgren ljög. Medvetet eller omedvetet vet jag inte. Men det hon sade var verkligen inte sant iallafall. När kommunalt avlopp beslutas tvingas samtliga fastighetsägare som idag har ett enskilt avlopp att koppla in sig på kommunalt avlopp och därför också betala anslutningsavgift.
Vänsterpartiet stöder beslutet, området är alldeles för Mälarnära för att inte ha kommunalt avlopp. Men det är synd att vissa har lurats att acceptera beslutet på felaktiga grunder.

Kopiera länk