artikel

Högermajoriteten sviker Enköpings ungdomar

Fritidsnämnden har ställt sig bakom en utredning som föreslår utökningar med 300 000 kronor om året i fem år till fritidsgårdarnas verksamhet. Samtidigt vägrar högermajoriteten utöka budgeten. Ryggradslöst, och ett svek mot Enköpings ungdomar, tycker Vänsterpartiet.
Fritidsnämnden i Enköpings kommun har i full enighet ställt sig bakom den utredning om fritidsgårdar som fritidskontoret tagit fram. Utredningen slår fast att fritidsgårdar är ett eftersatt område som det behöver satsas mer pengar på. Detta har alltså HELA fritidsnämnden ställt sig bakom, högermajoritet och vänsteropposition. Vi i Vänsterpartiet är beredda att i handling stå för vårt stöd till utredningens förslag. Det betyder i ett första skede att vi vill utöka budgeten för fritidsgårdarna med sammanlagt 300 000 kronor för 2006, för att sedan följa upp med utökningar i samma storlek under fem år. Det är också det som föreslås i utredningen.

Högermajoriteten i nämnden, med Erik Göthberg (c) som ordförande har inte gjort någonting för att förverkliga fritiddsgårdsutredningens förslag. Majoriteten har till och med aktivt motarbetat förslagen i utredningen. När jag i Fritidsnämnden yrkade att nämnden skulle be kommunstyrelsen om en utökning av budgeten för 2006 röstade den borgerliga majoriteten i nämnden ned förslaget. Det gjorde de trots att de i ord ställt sig bakom den satsning på fritidsgårdar som kräver en utökning av budgeten.

Det har pratats en hel del om politikerförakt, och det är när majoritetens politiker beter sig på det här sättet som föraktet för politiken växer. Genom att i ord ställa sig bakom fritidsgårdsutredningens förslag ingjuter majoriteten ett hopp om en förbättrad fritidsgårdsverksamhet för alla barn och ungdomar i Enköpings kommun. Men när de sedan inte vågar ta konsekvenserna av sina egna beslut visar de att allting bara var fagra löften. Hur ska vi få ungdomar att lita på politiken som ett verktyg för förändring, när ledande politiker ger så dubbla budskap?

Nu kommer majoritetens företrädare att ursäkta sig med att det tyvärr inte fanns utrymme för någon satsning på fritidsgårdar men att intentionerna i utredningen var bra. Det är ett ryggradslöst resonemang. Majoriteten hade möjlighet att säga nej till utredningens förslag om successivt utökad budget för fritidsgårdarna. De hade kunnat hänvisa till att Fritidsnämnden har snäva ekonomiska ramar och att någon utökning av budgeten inte var aktuell.

Vänsterpartiet kommer även fortsättningsvis att stå bakom fritidsgårdsutredningens förslag. Vi kommer dessutom att ta ansvar för det beslutet när vi prioriterar olika nämnders verksamhet i våra budgetförslag.

Magnus Ahlkvist (v)
Ordförande för Vänsterpartiet i Enköping
Ersättare i Fritidsnämnden

Kopiera länk