artikel

Rättvisa och solidariska barnomsorgsavgifter!

Genom införandet av en progressiv barnomsorgsavgift skulle Enköpings kommun kunna öka det ekonomiska utrymmet för en ensamstående låginkomsttagare med nästan 500 kronor i månaden. Maxtaxan har ensidigt gynnat höginkomsttagare – nu är det låginkomsttagares tur att utöka sitt ekonomiska utrymme.

Vänsterpartiet har alltid slagits för en skattefinansierad, väl utbyggd offentlig sektor. I det budgetalternativ, som vi i juni 2005 tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för kommunfullmäktige (kallat ”Välfärd i Enköping”), utvecklade vi vilka områden vi vill satsa på; exempelvis mer personal i skolan och barnomsorgen, resurser till förebyggande arbete och fältassistenter inom socialförvaltningen med flera viktiga områden.
Men Vänsterpartiets politik går inte bara ut på att öka resurserna till olika förvaltningar. Vi slåss även för en rättvis fördelning av resurser. Idag betalar låginkomsttagare i Enköpings kommun mycket större del av sina inkomster i kommunala avgifter än höginkomsttagare. Genom att införa progressiva avgifter för förskola och skolbarnomsorg skulle en ensamstående låginkomsttagare med två barn kunna öka sitt ekonomiska utrymme med nästan 500 kronor i månaden.
Vi föreslår att avgifterna för barnomsorg blir progressiva, enligt tabellerna nedan:


Förskola

InkomstBarn 1Barn 2Barn 34, 5 osv
0-20 9991%1%1%0
21 000 – 27 9992%1%1%0
28 000 – 34 9992%2%1%0
35 000 – 41 9993%2%1%0
42 000 –  1 260 kr840420 kr0

 


Skolbarnomsorg

InkomstBarn 1Barn 2Barn 34, 5 osv
0-20 9991%1%1%0
21 000 – 41 9992%1%1%0
42 000 –  840 kr420 kr420 kr0


 


För en ensamstående förälder, med två barn i förskola och med en månadsinkomst på 15.600 kronor innebär vårt förslag  en sänkning av barnomsorgsavgiften från nuvarande 780 kronor per månad till 312 kronor per månad.
Två sammanboende med sammanlagt 33 600 kronor i månadsinkomst och två barn i förskoleålder sänker sin avgift från nuvarande 1 680 kronor per månad till 1 344 kronor per månad.
Hela reformen skulle kosta Enköpings kommun ungefär 1,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en skattehöjning med tre öre. För de två familjerna ovan innebär det en månatlig skattehöjning med 5 respektive 10 kronor. För två sammanboende med en sammanlagd inkomst på 75.500 kronor ”kostar” reformen 23 kronor per månad i form av höjd skatt.
Maxtaxans införande inom barnomsorgen i Enköpings kommun har ensidigt gynnat höginkomsttagare. Nu är det dags även för låginkomsttagare att få se sitt ekonomiska utrymme växa!


 


Britta Dalved (v) 
Ersättare i kommunstyrelsen  


 


 


Magnus Ahlkvist (v)


ordförande för Vänsterpartiet i Enköping


 

Kopiera länk