artikel

Alliansen vill ta från de fattiga och ge till de rika

Nu har den borgerliga alliansen enats om några fördelningspolitiska förslag som i grova drag går ut på att ta från de fattiga och ge till de rika. Därmed blir skiljelinjerna i svensk politik allt tydligare.
Partierna i den borgerliga alliansen är eniga om att låta trafikförsäkringen bekosta kostnaderna för sjukskrivning i samband med trafikolyckor. Sammanlagt handlar det om 15 miljarder kronor som ska debiteras fordonsägare. Folksam har uppskattat att premien i trafikförsäkringen kommer att fördubblas om förslaget genomförs. De största förlorarna är familjer med låga inkomster, som redan idag har svårt att få pengarna att räcka till. Vinnarna är de med höga inkomster, som mest tjänar på den skattesänkning som förslaget ska finansiera.

Den borgerliga pakten har också uppnått enighet om en rejäl höjning av A-kasseavgifterna, och om rejäla nedskärningar för långtidsarbetslösa. Återigen handlar det om att höja avgifter för att kunna sänka skatter. Återigen är det de fattiga som ska betala för de rikas skattesänkningar.

Subventionerad hemhjälp för de som har gott ställt råder det också enighet om i den borgerliga alliansen. Här blir det extra tydligt vad de borgerliga partierna försöker uppnå. De med låga inkomster ska via skattsedeln bekosta höginkomsttagares toalettstädning. Även här vill alltså de borgerliga partierna ta från de fattiga och ge till de rika.

I frågan om sjukförsäkring har Lars Leijonborg öppnat dörren för moderaternas förslag om nedskärningar. Leijonborg säger att Folkpartiet inte vill straffa de sjuka direkt efter valet, utan han vill vänta ett år. Men efter ett år kan alltså Folkpartiet tänka sig att låta sjuka betala för rikas skattesänkningar.

Den borgerliga enigheten är enligt Fredrik Reinfeldt historisk, och borgarnas pakt presenteras som nydanande och fräsch. Men den omvända Robin Hood-princip som de borgerliga partierna använder är inte på något sätt ny eller fräsch. Det är samma gamla unkna politik som moderaterna alltid har drivit, med ett ensidigt gynnande av redan välbeställda, på låginkomsttagares bekostnad.

Magnus Ahlkvist (v)

Ordförande för Vänsterpartiet i Enköping

Kopiera länk