Skola – alla barns rätt att utveckla sitt bästa jag

Skola – alla barns rätt att utveckla sitt bästa jag

Vänsterpartiet—skolpartiet

Vänsterpartiet har tydligt tagit ställning för skolan på många sätt under mandatperioden som varit.

Vi stod som enda parti upp för att S:t Ilianskolan skulle finnas kvar, när alla andra partier var överens om nedläggning. Tillsammans med elever, lärare och föräldrar fick vi de andra partierna att ändra sig. Vi kämpade för att Munksundsskolan och Engölaskolan ska finnas kvar istället för att slås ihop till en ny, storskola. Vi har tillsammans med föräldrar och personal ordnat demonstrationer mot nedskärningar inom både barnomsorgen och skolan.

Vi har i våra budgetförslag för kommunen varit det parti som prioriterat skolan allra mest. Vi har lagt realistiska budgetförslag istället för att låtsas-satsa och sen bli förvånade när pengarna inte räcker till.

Stoppa nedskärningarna

Allra viktigast direkt efter valet är att stoppa nedskärningar som planerats och genomförts i Enköpings skolor. Rektorerna har gjort vad de kunnat för att få en för liten budget att räcka till, men det har inte gått. På i stort sett varje skola i kommunen har lärartjänster och andra tjänster försvunnit. Vi accepterar inte det. Enköpings politiker säger ofta att alla barn ska ha rätt att utveckla sitt allra bästa jag. För oss är det mer än bara floskler. Vi har alltid och kommer alltid att sätta barnens behov framför skattesänkningar. Vi hoppas självklart att ingå i den majoritet som styr Enköping efter valet. Men vi kommer aldrig att ingå i en majoritet som skär ned på Enköpingsbarnens skolor.

Skolbibliotek

Tillgången till skolbibliotek ser olika ut i kommunens skolor. I några skolor finns bibliotekarie på plats så sällan som fyra timmar per vecka. Det tycker vi är synd. Biblioteken och bibliotekarierna kan vara en oerhörd tillgång i skolan, bland annat genom att inspirera till ökad läsning och hjälpa till med informationssökning och källkritik. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att alla elever får tillgång till ett skolbibliotek som är öppet och bemannat med utbildade bibliotekarier.

HBT-certifiera skolorna

Kunskapen om Homo-, Bi– och Transpersoners (HBT) verklighet är alldeles för liten i skolorna. Vänsterpartiet har förslagit att skolorna ska HBT-certifieras, alltså att alla anställda i Enköpings skolor får gå en HBT-utbildning. Alliansen har tillsammans med Sverigedemokraterna röstat ner förslaget, men vi kommer att fortsätta kämpa för alla elevers rätt att vara sig själva, utan att drabbas av mobbning och kränkande oförståelse i skolan.

Avgiftsfri skola

Enköpings skolor ska vara avgiftsfria. Det ska inte finnas några undantag från den regeln. Ingen skola ska förutsätta att elever köper eller hyr egen skidutrustning till vinterutflykten. Samma sak gäller för skolmåltider och mellanmål. I skolan ska alla barn ges samma möjligheter. Det får aldrig vara föräldrarnas inkomster som styr elevernas val av skolaktiviteter.

Behåll programmen på gymnasiet

Alliansen har lagt ner Barn– och Fritidsprogrammet och det estetiska musikprogrammet på gymnasiet. Det är kortsiktiga, desperata nedskärningar som gör att ungdomar i värsta fall väljer bort att gå i gymnasiet. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för att de två programmet startar igen.