• Hem
  • Kultur och frit...
sida

Kultur och fritid – Åtaganden att ta på allvar

Stoppa nedskärningarna

Upplevelsenämnden, som ansvarar för Kultur– och Fritidsverksamhet i Enköping har sedan den bildades 2011 förknippats med nedskärningar. Viktiga verksamheter som Konsumentvägledningen och Boken Kommer (en tjänst för äldre och människor med funktionsnedsättning som har svårt att komma till biblioteket) har tagits bort, nedskärningar har genomförts på bibliotek, Kulturskolan och Simhallen. Därför kommer vi att göra allt vi kan för att återställa alla de nedskärningar som Alliansen har genomfört under de senaste åren.

Kulturskolan

Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar i Enköping. Det ska vara intresse, inte plånboken som avgör om ett barn kan spela ett instrument, sjunga i kör, dansa eller spela teater. Vänsterpartiet arbetar på riksnivå för att avgifterna till kommunala kulturskolor ska vara högst 300 kronor per termin. För att genomföra en sådan sänkning av avgifterna i Enköping krävs att staten skjuter till pengar. Men med eller utan särskilda statliga medel vill vi att avgifterna sänks och att syskonrabatten höjs till 50% istället för dagens 33%.

Simhallen

När Kommunfullmäktige beslutade att bygga en ny simhall var inriktningen att den nuvarande hallen ska rivas och att enköpingsborna skulle stå utan simhall i två år, medan den nya byggs. Det skulle försämra simundervisningen för skolorna och slå sönder förutsättningarna för det föreningsliv som idag frodas i simhallen. Vänsterpartiet tog tidigt ställning, tillsammans med Simklubben Ena, för att skolor och föreningar skulle kunna fortsätta sin verksamhet medan den nya simhallen byggs. Till slut gav även övriga partier med sig.

När Simhallen står färdig vill vi att alla familjer ska ha råd att nyttja den. Kalkylen för Simhallen bygger på en fördubbling av avgifterna. Det går vi inte med på. En ny simhall, som byggs med enköpingsbornas gemensamma skattemedel ska kunna nyttjas av alla enköpingsbor.

Badvakter

Det ska vara säkert att bada i Enköpings simhall och vid Fjärdhundrabadet. För oss är det självklart att det ska finnas utbildade badvakter, som med ett tränat öga kan upptäcka livsfara i bassängerna. Badvakter fyller också funktionen att motverka mobbning och sexuella trakasserier. Vi kommer att se till att badvakterna återinförs om vi är med och styr Enköping efter valet.

Bowlinghallen

Vänsterpartiet vill att en bowlinghall ska finnas i Idrottshuset. Det har varit vår inriktning hela tiden. Vi hade kunnat gå med på bowlinghall någon annanstans, om det varit ekonomiskt motiverat. Men vår inställning har hela tiden varit att idrott och alkohol inte går ihop. Därför har vi varit skeptiska till idén att låta en krögare driva bowlinghallen i samma lokaler som restaurang- och pubverksamhet.

Kopiera länk