Jämställdhet – även för kommunens anställda

Jämställdhet – även för kommunens anställda

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det märks även i Enköping, där vi konsekvent arbetar för mer jämställdhet i kommunpolitiken. Kommunen som arbetsgivare har en viktig roll i jämställdhetsarbetet.

Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

För oss är det självklart att alla anställda i kommunen ska erbjudas heltidsanställningar. Idag är det många kommunanställda som ofrivilligt arbetar deltid. Det gör det svårt att få ekonomin att gå ihop, inte bara idag utan även senare i livet eftersom även pensionen blir lägre. Den som själv väljer att arbeta deltid ska självklart få göra det, men alla anställda i Enköpings kommun ska erbjudas anställning på heltid, med möjlighet att själv välja att gå ner i tid.

Slopa de delade turerna

Många som jobbar inom kvinnodominerade yrken i Enköping tvingas jobba ”delade turer”. Det kan innebära att ett arbetspass pågår mellan klockan 7-11 och nästa arbetspass 15-19. Det är helt orimligt att kommunen på det viset gör det omöjligt för exempelvis småbarnsföräldrar att planera sin vardag. I Vänsterpartiets Enköping finns inga ”delade turer” i schemaläggningen.

Lön att leva på

Välfärden, även i Enköping, finansieras med låga löner för stora grupper, oftast kvinnor. Alla de som tar hand om barn, äldre och funktionsnedsatta i kommunen gör ett alltför viktigt jobb för att ”belönas” med löner som knappt går att leva på.

Mindre stress i arbetslivet

Vänsterpartiet arbetar och kommer att fortsätta arbeta för ökad personaltäthet inom flera av kommunens verksamheter. Det gör vi eftersom barn i skolor och förskolor, äldre som är beroende av hemtjänst om omvårdnadsboenden ska få den uppmärksamhet och hjälp de förtjänar. Men vi gör det också för att skapa en mer dräglig arbetssituation. De anställda som jobbar i välfärden i Enköping ska kunna jobba ett helt arbetsliv, inte slitas ut i förtid.

Stoppa vinstintressena

Vinstintresset i välfärden gör att skattepengar som borde gå till förbättringar av välfärden istället används till vinster och aktieutdelningar till de, oftast män, som äger stora riskkapitalbolag. Vi vill istället använda varje skattekrona till verksamheten, så att de anställda, oftast kvinnor, får en drägligare tillvaro på arbetet.

Trygga anställningar

Vänsterpartiet arbetar för tryggare anställningar för de som arbetar inom välfärden. Idag bärs mycket av verksamheten upp av vikarier som är beredda att hoppa in med mycket kort varsel när någon fast anställd blir sjuk. Vänsterpartiet vill att fler vikarier ska kunna erbjudas trygga, fasta anställningar, exempelvis genom att kommunen har vikariepooler med fast anställda. Vikariat och visstidsanställningar ska inte staplas ovanpå varandra år efter år.