• Hem
  • Hela Enköping s...
sida

Hela Enköping ska leva – även Romberga!

Hela Enköping ska leva!

En av Vänsterpartiets prioriterade frågor i kommunvalet är att utveckla hela Enköpings kommun. Alla tätorter och alla stadsdelar i Enköping ska ha tillgång till bra skolor, förskolor och fritidsgårdar. Alla enköpingsbor ska ha tillgång till bra utemiljöer och träffpunkter.

– även Romberga.

Vänsterpartiet kommer att verka för att hela Enköping – även Romberga – ska utvecklas under kommande mandatperiod. Här vill vi berätta om några av de saker vi vill genomföra i Romberga, om vi får väljarnas förtroende att vara med och styra Enköpings kommun efter valet. Andra satsningar som vi vill göra, exempelvis mindre barngrupper i skolan och barnomsorgen gäller självklart även för Romberga. Men här vill vi lyfta fram några av de förändringar som vi vill se, som gäller särskilt för Romberga.

Rombergagården

Den här sommaren, precis som en rad tidigare somrar, stängdes Rombergagården, Rombergas fritidsgård. Vänsterpartiet har helt andra prioriteringar—fritidsgårdar ska vara öppna när barn och ungdomar behöver dem mest. Istället för låg kommunalskatt vill vi ge barn och ungdomar i Romberga en meningsfull fritid, bland annat genom att ge Rombergagården mer resurser, så att det kan finnas personal och vara öppet på helger och skollov.

Bollplan och utemiljö

När köpcentret i Romberga byggdes lovade Moderaterna att en ny bollplan skulle tas fram, eftersom köpcentret byggdes på den gamla grusplanen. Någon sådan bollplan finns inte ännu och det vill vi ändra på efter valet. Vi tycker också att kommunen skulle kunna ta ett större ansvar för Rombergas utemiljö i stort. Det skulle både kunna ge fler mötesplatser för rombergaborna och en ökad trygghet.

Skolan och fritids

Vänsterpartiet har under många år slagits för att mer resurser ska läggas på skolan, på förskolorna och på fritids. Barnen som finns på Rombergaskolan, på förskolorna och på fritids förtjänar både mindre grupper och mer personal. Under 2013 och 2014 har istället nedskärningar gjorts inom både barnomsorgen och skolan. Vänsterpartiet kommer aldrig att ställa upp på att barnen ska betala för en alldeles för låg kommunalskatt.

Kopiera länk