Barnomsorg – barnens rätt till bra förskola och fritids

Barnomsorg – barnens rätt till bra förskola och fritids

Vänsterpartiet har under flera mandatperioder uppmärksammat barnomsorgen—både förskolor, fritids och öppna förskolor—genom en rad förslag. Vi kommer att fortsätta arbeta för en bättre, mer tillgänglig barnomsorg i Enköping.

Mindre barngrupper

Framförallt de senaste åren har barngrupperna i både förskolor och på fritids blivit större och större utan att antalet anställda har ökat. Det skapar både stress för personalen och otrygghet för många av barnen. För oss är trygga barn ett viktigare mål än en låg kommunalskatt. Därför kommer vi att fortsätta kämpa emot nedskärningar i barnomsorgen och fortsätta budgetera för mindre barngrupper.

30 timmar förskola till alla

I Enköping har alla barn rätt till 15 timmar förskola i veckan. Förskolans pedagogik är viktig för barns utveckling. Därför vill vi ge alla barn rätt till 30 timmar förskola, även barn till föräldralediga och arbetslösa. Vi har i en motion föreslagit det, men tyvärr har Alliansen i Enköping röstat ned vårt förslag. Andra kommuner, exempelvis moderatstyrda Uppsala kommun, har genomfört samma förändring. Vi tycker att det är synd att inte Moderaterna i Enköping har tagit intryck av sina partikamrater i Uppsala. Om vi får förtroende att vara med och styra Enköping efter valet kommer vi att genomföra rätt till 30 timmar barnomsorg per vecka för alla barn, till och med förskoleklass.

Lägre avgifter för låginkomsttagare

Vänsterpartiet vill sänka barnomsorgsavgifterna för låginkomsttagare. Idag betalar alla familjer lika stor andel av sin inkomst, upp till en sammanlagd inkomst om 42.000 kronor per månad. Vi vill att familjer med låga inkomster ska betala en mindre andel av sin inkomst i avgift. Med vårt förslag skulle en ensamstående förälder med två barn få sänkt avgift med ungefär 500 kronor per månad.

Avskaffa vårdnadsbidraget

Enköpings kommun införde 2007 vårdnadsbidrag. Föräldrar som inte utnyttjar barnomsorg får ett skattefritt bidrag på 3.000 kronor per månad—pengar som tas direkt från förskolorna. Andra kommuner har studerat vilka effekter vårdnadsbidraget har och det är framförallt två grupper som utnyttjar vårdnadsbidrag. Dels de familjer som är välbärgade—de som har råd att avstå från en förälders (oftast en mammas) lön. Men också familjer där ena eller båda föräldrarna är långtidsarbetslösa, ofta utrikes födda, som använder vårdnadsbidraget. Många av de barn som allra mest skulle behöva förskolans pedagogik, inte minst för sin språkutveckling, får inte gå i förskola. Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta för att avskaffa vårdnadsbidraget. De pengar som idag används till vårdnadsbidraget vill vi istället använda för mer personal i barnomsorgen.