artikel

Information inför valet 14 september

Hej!

Vänsterpartiet i Enköping jobbar intensivt under sommaren med att förbereda för den mer intensiva delen av valrörelsen. Vi har under hela mandatperioden varit aktiva i kommunpolitiken.

Vi har ordnat demonstrationer mot nedskärningar tillsammans med föräldrar, lärare och förskollärare. Vi har ordnat demonstrationer mot uppsägningen av badvakter i simhallen.

Vi har drivit framgångsrik opinion mot nedläggningen av S:t Ilianskolan och för att simskolor, simklubb och skolor ska kunna simma i Enköping även medan nya simhallen byggs. De två senare frågorna var vi ensamma som parti att driva, men lyckades få med oss föräldrar, föreningar och den allmänna opinionen på ett sådant sätt att det blev omöjligt för de andra partierna. Utan vårt arbete hade de andra partierna lugnt kunnat köra på utan att lyssna på opinionen. Men tack vare att Vänsterpartiet tog ställning tvingades de andra partierna att bekänna färg.

Vi har skrivit en mängd motioner och interpellationer i Kommunfullmäktige.

Vi har växt ordentligt som partiförening och vi är idag dubbelt så många som inför valet 2010.

På menyerna längst upp kan du hitta mer information inför valet. Under rubriken ”Hela Enköping ska leva” samlar vi förslag för en politik som inte ensidigt fokuserar på staden Enköping utan på hela Enköpings kommun. Under rubriken ”Val 2014” hittar du redan nu en presentation av våra kandidater i kommunvalet. Innan sommaren är slut kommer även vår kommunala valplattform att läggas upp på sidan, tillsammans med annat, lokalt producerat valmaterial.

Kopiera länk