Kommunpolitik

HBT-certifiera skolan

HBT är ett samlingsbegrepp för homo-, bisexuella och transpersoner. Med HBT-kompetens menas kunskap om och förståelse för de särskilda livsvillkor som homo-, bisexuella och transpersoner har. Undersökningar visar att ohälsan är större bland homo-, bisexuella och transpersoner än bland heterosexuella. Trots ökad kunskap på området blir HBT-personer fortfarande ofta diskriminerade i samhället och dåligt bemötta inom exempelvis skolan. Det enda sättet att motverka detta är genom ökad kunskap.

Landstinget i Uppsala Län har HBT-certifierat flera av sina verksamheter. Först ut var Folktandvården, och senast ut är medicinmottagningen på Enköpings lasarett. Resten av lasarettet kommer att HBT-certifieras, avdelning för avdelning.

Vänsterpartiet tycker att även Enköpings kommun borde försöka HBT-certifiera sina verksamheter.

Vänsterpartiet tycker att även Enköpings kommun borde försöka HBT-certifiera sina verksamheter.

Mer information om HBT-certifiering finns på http://www.rfsl.se/?p=4960

Skolan är en naturlig verksamhet att börja med. Många HBT-personer kan vittna om både medvetna och omedvetna kränkningar de utsatts för under skolåren. De mest uppenbara kränkningarna är mobbning och våld. Men heteronormer i vardagen är betydligt svårare att både upptäcka och motverka.

När Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) har undersökt hur HBT-vänliga sveriges kommuner är har Enköping fått dåliga resultat. Det är ett tecken på att inte tillräckligt mycket görs för att HBT-personer ska slippa medveten och omedveten diskriminering i Enköping.

 Därför föreslår vi

  • Kommunfullmäktige ger Skolnämnden i uppdrag att HBT-certifiera kommunens grundskolor.
  • Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att HBT-certifiera Westerlundska gymnasiet, Komvux och Yrkeshögskolan.
Kopiera länk