Kommunpolitik

Vänsterpartiet anmäler kommunen och Andersson & Company för korruptionsbrott

Vänsterpartiet i Enköping lämnade idag in en anmälan för misstänkt korruptionsbrott mot byggföretaget Andersson&Company och mot kommunen för att Andersson&Company donerat en halv miljon kronor till kommunen samtidigt som de förhandlat med kommunen om markköp och byggrätter.

När donationen genomförts inleddes dessutom diskussioner/förhandlingar med politiker i Enköping om att A&C ska bygga ett nytt Kulturcentrum i Enköping som kommunen ska skriva långtidskontrakt med. Kommunfullmäktige har redan beslutat att bygga ett Kulturcentrum nere vid biblioteket och Joar Blå. Men kommunalråden säger att dessa planer är avblåsta, trots att inga sådana beslut fattats i ett enda kommunalt organ.

Sammanblandningen mellan kommunens och Andersson&Company’s pengar är osmaklig. Nu ber vi Riksenheten mot Korruption (en enhet inom Åklagarmyndigheten som är specialister på att utreda korruptionsbrott) att utreda om det dessutom är olagligt.

Hej!
 
Jag är kommunpolitiker i Enköpings kommun. I september 2011 donerade byggföretaget Andersson & Company 500.000:- till ett kommunalt skolprojekt. Samtidigt pågick förhandlingar mellan kommunen och Andersson & Company om byggrätter i kvarteret Fältskären.
 
I juni beslutade kommunfullmäktige i och med investeringsbudget för 2012 och 2013 att Joar Blå i Enköping skulle byggas om till Kulturcentrum – en investering som beräknas till cirka 38 miljoner kronor.
 
Häromdagen berättade kommunalråden Anna Wiklund och Urban Wahlberg i Enköpings-Posten att dessa planer är avblåsta (utan att kommunfullmäktiges beslut upphävts) och att man istället kommer att skriva ett långtidskontrakt med Andersson & Company för kommunens kulturverksamheter i fastigheter i Hamnverken som Andersson & Company kommer att iordningställa.
 
När vi i Kommunstyrelsen haft diskussioner om kommunalt handlingsprogram mot korruption har budskapet varit att man inte får låta sig bjudas på lunch av företag som deltar i upphandlingar. Det tycker jag är en rimlig intern regel – det får inte ens finnas misstankar om att enskilda gynnas otillbörligt av kommunala beslut.
Därför känns det inte bra att ett företag – samtidigt som det ingår i förhandlingar om byggrätter med kommunen och som dessutom förhandlar med kommunalråden i kommunen om att iordningställa fastigheter som kommunen ska hyra långsiktigt – donerar en halv miljon kronor till kommunal verksamhet. Tanken på förväntade motprestationer dyker ganska snart upp i mitt huvud.
 
Jag vet inte hur jag formellt ska gå tillväga för att göra en anmälan om misstänkt korruptionsbrott. Om detta mail räcker för att en anmälan ska anses vara gjord vill jag att den hanteras som en sådan. I annat fall vill jag gärna få en anvisning om hur jag ska gå tillväga.
 
Till sist några länkar till mer info om beskrivna ärenden.
 
http://www.anderssoncompany.se/upload/Dokument/AC_donation_enkoping.pdf
 
http://www.unt.se/inc/print/kulturen-samlas-i-hamnverken-1657044-default.aspx
 
http://w3d3.enkoping.se/CMS/Enkoping/ks/asp/cms_tree.asp?URL=/enkoping_ks/kommunfullmaktige/2011/20110614 (se Ärende 14 som är den beslutade budgeten inklusive investeringar)
 
Hälsningar
Magnus Ahlkvist

Kopiera länk