Kommunpolitik

Ungdomsbussar och sommarbussar

Vänsterpartiet i Enköping lämnade idag in en motion till kommunfullmäktige, med förslag om att bussarna till Bredsand/Kolarvik inte ska dras ned under sommaren och att alla barn och ungdomar under 20 år ska få åka gratis med stadsbussarna under sommaren.

MOTION 2011-03-07

Sommarbussar

Bredsand är kommunens mest välbesökta utomhusbad. Inte minst många ungdomar och barnfamiljer besöker badet under hela sommaren. Parkeringen är en vacker dag full av bilar, vilket vi i Vänsterpartiet tycker är synd. Det vore bättre om fler åkte kollektivt eller cyklade.

Busslinje 220 går från Stora Torget, via Korsängen, Bergvreten till Bredsand. Normaltidtabellen går sju turer per år. Under sommaren (13 juni – 16 augusti) kommer endast tre turer per dag att gå.

Vänsterpartiet tror att det finns ett samband mellan den låga turtätheten och antalet kommuninvånare som väljer att åka bil istället för buss. För att skapa vanor att åka kollektivt hos barn och ungdomar tror vi också att det skulle vare en god idé att låta barn och ungdomar åka gratis med bussarna under sommaren.

Därför föreslår vi

  • Att möjligheten att åka buss till Bredsand på sommaren förbättras, exempelvis genom att behålla vintertidtabellen för busslinje 220 även under sommaren.
  • Att ungdomar under 20 år får åka gratis med stadsbussarna under sommaren.
Kopiera länk