Debattartiklar

Bra vård har blivit en klassfråga

Lars Ohly – partiledare för Vänsterpartiet – skriver i dagens Enköpings-Posten en debattartikel om varför Vänsterpartiet inte vill att sjukvården ska privatiseras.

Alla som behöver gå till läkaren ska kunna vara trygga med att sjukvården endast har patientens bästa för ögonen. Ingen ska behöva vara rädd för att bli lurad av sin läkare eller för att inte få den bästa möjliga vården. Men den risken finns i dag eftersom tillgången till bra vård har blivit en klassfråga. Detta är oacceptabelt för oss vänsterpartister.

Vinstintresset har infört en drivkraft inom vård och omsorg som ofta står i motsättning till patientens behov. Dagens system uppmuntrar till att bara behandla de ”enkla” fallen inom en diagnosgrupp. Vinstjakten driver vårdcentralerna till att försöka få lättbehandlade patienter för att hinna med så många och så billiga läkarbesök som möjligt. Därför är det lönsammast att etablera vårdcentraler i områden där vårdbehoven är som minst. Detta leder paradoxalt nog till att de människor som har de största vårdbehoven får en sämre vård.

Vi har även sett hur vårdbolag i Stockholm lurar skattebetalarna på pengar genom att fuska med fakturor. Uppskattningsvis betalas det bara i Stockholms län ut cirka 50 miljoner för mycket till läkare och sjukgymnaster. Om fusket är lika vanligt i resten av landet innebär det att mer än 100 miljoner är medvetet felaktiga utbetalningar.

Varje år får omkring 7 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. I Stockholms läns landsting är kvinnor som vill undersöka sina bröst hänvisade till två privata vårdföretag. Men enligt uppgift från Karolinska universitetssjukhuset är utredningarna från vårdföretagen av dålig kvalitet och de har misstolkat röntgenbilderna i så många som vart tredje fall där en kvinna har fått en remiss till sjukhuset, det vill säga där cancer kan misstänkas.

Allvarliga brister och fusk hos privata vårdgivare har tyvärr blivit vardagsmat. Skandalen med mammografin i Stockholms läns landsting är en av många. Vi i Vänsterpartiet är oroliga för att den kortsiktiga jakten på vinst i de privata företagen går ut över patienternas trygghet och personalens arbetsmiljö. Det är skamligt att en orolig kvinna som undersöker sina bröst inte ska kunna lita på resultatet.

Vi medborgare måste kunna lita på att varenda krona som avsätts till vård och omsorg verkligen används till det, och inte landar i fickorna på fuskande vårdföretag. Det är hög tid att borgerliga politiker tar av sig de ideologiska skygglapparna och erkänner att det var ett misstag att släppa loss vinstintressena i välfärden. Kontrollen av de privata vårdföretagen måste bli bättre och patienterna måste garanteras den bästa och säkraste behandlingen.

Vi i Vänsterpartiet vill att alla ska kunna lita på att de får den bästa möjliga vården. Vård och omsorg och andra viktiga välfärdsverksamheter ska fokusera på människors behov i stället för på att berika enskilda individer.
Vår vision är en vård och omsorg som inte styrs av vinstintresse utan av viljan att hålla ihop samhället och minska klyftorna när det gäller hälsa mellan fattiga och rika. Det är Världens bästa välfärd.

Lars Ohly (V)

Kopiera länk