Heja Enköping!

(V)i hejar på Enköping

Hemsidan för kampanjen HEJA ENKÖPING! är igång. Berätta vad du vill, och tävla om en iPod nano

Kampanjen HEJA ENKÖPING! är vårt försök att involvera fler i skapandet av en bra politik för Enköping. Vi som politiskt parti vet verkligen inte allt och det kan inte vara vår ambition att sitta inne med alla svar. Idag kan de flesta som bor i Enköping rösta vart fjärde år. Men vi vill att enköpingsborna ska få ett större inflytande över vad vi som politiskt parti gör mellan valen. Därför har vi utformat vår förvalskampanj på det sätt vi har – som en frågekampanj där vi frågar enköpingsborna vilka frågor de tycker att vi ska fokusera på och jobba med.

Kampanjen HEJA ENKÖPING! är vårt försök att involvera fler i skapandet av en bra politik för Enköping. Vi som politiskt parti vet verkligen inte allt och det kan inte vara vår ambition att sitta inne med alla svar. Idag kan de flesta som bor i Enköping rösta vart fjärde år. Men vi vill att enköpingsborna ska få ett större inflytande över vad vi som politiskt parti gör mellan valen. Därför har vi utformat vår förvalskampanj på det sätt vi har – som en frågekampanj där vi frågar enköpingsborna vilka frågor de tycker att vi ska fokusera på och jobba med.

På hemsidan www.hejaenkoping.se kan den som vill svara på några frågor, både om vår egen politik och annat. Som avslutning kan man lämna sina egna förslag på politiska frågor. Vi kommer i valrörelsen att lyfta fram några av förslagen som kommer in. Alla som lämnat förslag bjuds in till en träff där vi presenterar vilka slutsatser vi dragit, och där förslag från kampanjen presenteras. Vi kommer också att utse det förslag som vi tycker är bäst av alla inkomna. Den som skrivit det bästa förslaget fårn en iPod nano som tack.

Vi vill med den här kampanjen vara lite med ödmjuka än politiska partier normalt sett är ett valår. Vi tror helt enkelt att vår politik blir bättre om vi lyssnar mer och pratar mindre.

Kopiera länk