Heja Enköping!

HEJA ENKÖPING!

I väntan på att hemsidan för kampanjen www.hejaenkoping.se blir helt färdig kan du bli ett ”Fan” av HEJA ENKÖPING! på Facebook.

HEJA ENKÖPING! är Vänsterpartiet i Enköpings kampanj för att tillsammans med enköpingsborna skapa en ännu bättre politik för Enköping. Hemsidan www.hejaenkoping.se, dörrknackning, skolbesök och flygbladsutdelning kommer att kombineras för att på olika sätt träffa så många enköpingsbor som möjligt och ta reda på vilka frågor enköpingsborna vill att vi ska fokusera vår kommunpolitik på.

Kopiera länk