artikel

Rödgrön kommunbudget 2010

Igår, den 26 maj, presenterades De Rödgrönas budgetalternativ för Enköpings kommun 2010.

Redan i höstas började Vänsterpartiet samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, för att tillsammans bilda ett gemensamt alternativ till kommunvalet 2010. Nu presenterar vi det första resultatet av samarbetet – ett gemensamt budgetalternativ för Enköpings kommun 2010.

Vi är, bland mycket annat överens om:

 • Renovera och bygg om alla skolor och fastigheter så snart som möjligt. Lokalerna är slitna och behöver underhåll, och ett rejält renoveringsprogram skapar jobb.
 • Bygg om Joar Blå till ett Kulturcentrum där Kulturskolan kan starta.
 • Bygg om fastigheterna i Kyrkbacken och skapa där ett Föreningarnas Hus.
 • Höj inga politikerarvoden – politiker kan inte sitta och berika sig själva när alla andra sparar.
 • Satsa på korttids- och kompletteringsutbildningar på Komvux för att möta jobbkrisen.
 • Bygg ut elevhälsovården i skolorna – många barn och ungdomar mår dåligt och behöver det stödet.
 • Behåll Öppna Förskolan och bygg ut nattbarnomsorgen för alla som behöver.
 • Bygg och använd "Gröna skolgårdar".
 • Fördela pengar till de skolor där behoven är störst.
 • Se och hjälp barn med särskilda behov.
 • Arbetskläder åt personal inom äldreomsorgen och barnomsorgen.
 • Förbättra integrationsarbetet med individuella integrationsprogram.
 • Halvera avgifterna för familjerådgivning.
 • Utöka antalet trygghetsplatser inom Vård- och Omsorgsverksamheten.
 • Mindre resurser till administration – mer resurser till verksamheten
 • Sänk avgifterna för trygghetslarm, rullstolar och rollatorer.
 • Stoppa experimenterandet med utmaningsrätt – det kostar massor med tid och pengar att utreda alla oseriösa "utmaningar" och det tillför inte verksamheten någonting.
 • Höj kommunalskatten med 30 öre.

En väldigt stor skillnad mellan de Rödgrönas och den borgerliga alliansens budgetförslag är att vi på vänsterkanten vill genomföra investeringar i kommunala fastigheter. Det finns ett enormt behov av renoveringar och ombyggnader, och varje investering i fastigheter skapar jobb.

Vi tror inte att det går att spara sig ur en lågkonjunktur. Konsekvenserna av att skära ned i vård, skola och omsorg blir en sämre verksamhet som kommer att kosta mycket mer längre fram. Barn som inte får den hjälp de behöver idag kommer inte att ha den utbildning de behöver och har rätt till när de ska ut på arbetsmarknaden.

Underhåller vi inte våra fastigheter idag kommer underhållsbehoven att vara mångdubbelt större när nästa högkonjunktur kommer. Då kommer det dessutom byggpriserna att vara mycket högre.

Bifogat finns materialet som visades på presskonferensen igår. Det är ett PDF-dokument, och du behöver Acrobat Reader för att läsa det. Det är gratis och kan hämtas på http://get.adobe.com/se/reader/

Presskonferens 2009-05-26.pdf

Kopiera länk