artikel

Grattis Håkan!

Håkan Wall, sekreterare för Vänsterpartiet i Enköping, är en av årets kulturstipendiater i Enköpings kommun. Håkan föräras stipendiet från Kulturnämnden i Enköping för en lång och bred kulturgärning, bland mycket annat innefattande 16 års ordförandeskap i Enköpings Jazz- och Bluesklubb, initiativtagandet till Kulturer i Möte, genom böcker och tidningsartiklar lyftandet av Enköpings industrihistoria. Grattis Håkan!

 UNT skriver här, både om Håkan och andra kulturstipendiater.

Kopiera länk