artikel

En (v)-röst för ökad förståelse

Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL) har undersökt hur aktiva riksdagsledamöterna varit i frågor rörande Homo- Bi- och Transpersoner (HBT-frågor). Näst mest aktiv i undersökningen är Tasso Stafilidis från Vänsterpartiet. RFSL har också undersökt hur partierna röstat i HBT-frågor
och här hamnar Vänsterpartiet som parti på andraplats.

Skulle liknande undersökningar göras i Enköpings kommun skulle alla partier utom Vänsterpartiet få noll poäng. Det beror inte på att vi varit särskilt aktiva, utan på att vi är det enda parti som överhuvudtaget lämnat in förslag om HBT-frågor till kommunfullmäktige. Vi föreslog vid fullmäktige innan sommaruppehållet att kommunen ska ta fram en policy för HBT-frågor, att alla politiker i Enköping ska ges utbildning i HBT-frågor och att varje nämnd ska ta fram en handlingsplan för HBT-frågor.

Vi kunde i Dagens Nyheter den 1 augusti läsa att lärare är dåliga på att arbeta mot homofobi. Bara två av hundra lärare anser sig ha kompetens att diskutera HBT-frågor med eleverna. Enköpings kommun är en av de sämsta i Sverige på att ge HBT-utbildning till sin personal. Dessutom är Enköpings skolor bland de sämsta i landet på att bjuda in RFSL för att informera om HBT-frågor till eleverna. Sammantaget gör det att Enköping är mycket dåligt rustad för att möta den diskriminering som möter HBT-personer varje dag.

Elever som behöver stöd i den process det innebär att finna sin sexualitet får räkna med att klara sig själva. Elever som drabbas av mobbing på grund av sin sexuella läggning möts av en passiv vuxenvärld. HBT-personer som kommer i kontakt med kommunala myndigheter får finna sig i att bli diskriminerade. Inte därför att lärare i skolan och personal på kommunens myndigheter är elaka eller särskilt fördomsfulla, utan därför att de inte givits de förutsättningar som behövs för att arbeta med HBT-frågor.

Vänsterpartiets motion om HBT-frågor kommer att behandlas av kommunfullmäktige efter valet. Vi kommer naturligtvis att rösta för motionens förslag. Inte därför att motionen är skriven av Vänsterpartiet, utan därför att det är angeläget att kommunen börjar leva upp till självklara föresatser som allas rätt till lika behandling.
Homo- bi- och transsexualitet används i många sammanhang som förklenande omdöme om män och kvinnor. Att växa upp under sådana förhållanden påverkar naturligtvis en persons självbild. En norsk undersökning, Nova, visar att HBT-personer i större utsträckning än andra mår dåligt. En röst på Vänsterpartiet i kommunalvalet är en röst på ökad förståelse för HBT-personers livsvillkor och handlingsplaner för att förbättra dessa livsvillkor.

Magnus Ahlkvist (v)
Ordförande för Vänsterpartiet i Enköping

Kopiera länk