artikel

Progressivt budgetförslag från Vänsterpartiet

På Kommunstyrelsen den 8 juni presenterade Vänsterpartiet i Enköping sitt förslag till kommunbudget 2007. Det är en progressiv budget med tydligt fokus på de som under år fått betala för borgarnas skattesänkarpolitik: Barn, ungdomar och äldre.
För att finansiera de nödvändiga reformer som vi vill genomföra föreslår vi en skattehöjning med 70 öre. Sammanlagt satsar vi 55 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten i 2007 års budget.

En sak är helt klar – kostnaderna för välfärden i Enköping kommer att öka dramatiskt om vi inte gör de här satsningarna nu. Med 70 öres skattehöjning kan vi arbeta förebyggande för att slippa de dyra brandkårsutryckningarna senare. Barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd ska få det, fältassistenter som träffar ungdomar och skaffar sig en bättre bild av vad ungdomar sysslar med ska anställas.

Vi gör också satsningar för att öka det ekonomiska utrymmet för ensamstående med barn. För en ensamstående låginkomsttagare med två barn inom barnomsorgen sjunker kostnaderna med 500 kronor per månad med vårt förslag till nya barnomsorgsavgifter.

Läs vårt förslag i sin helhet i det bifogade PDF-dokumentet.

För mer information om budgeten, eller om du har andra funderingar om vår politik för ett solidariskt Enköping, maila [email protected]

Kopiera länk