artikel

MOTION: Rättvis barnomsorgstaxa

Maxtaxan inom barnomsorgen har inneburit att familjer med de högsta inkomsterna fått kraftigt sänkta barnomsorgstaxor. Vänsterpartiet i Enköping lägger nu fram ett förslag till taxor som ger mer i plånboken för låginkomsttagare.
Läs vår motion i sin helhet i bifogad PDF-fil.

Kopiera länk