artikel

MOTION: Klättra på HBT -listan?

1998 genomförde RFSL en omfattande undersökning av landets kommuner. Enköping hamnade i denna undersökning på en 89:e plats. Tittar man lite närmare på 1998 års siffror ser man att de verksamheter som kommunen ansvarar för betygsattes lågt av RFSL och att snittbetyget höjdes väsentligt av bland annat den höga andelen RFSL-medlemmar i kommunen.

I dagarna har 2006 års upplaga av kommunundersökningen publicerats och Enköpings kommun har halkat ner till en 154:e-placering. Återigen är det den av kommunen (miss)skötta verksamheten som drar ner betyget.
Skolan får betyget 1,67 av 5. Här betygssätts andelen skolelever som fått en information av RFSL om HBT-frågor. Som bekant är slutet av grundskolan och gymnasietiden en viktig tid i ungdomars liv. Den egna självbilden definieras och det sexuella jaget skapas. Vi vet också att fördomar om sexuell läggning frodas bland tonåringar och att det därför är en för många smärtsam process att bli tillfreds med och acceptera en från normen avvikande sexualitet. Därför är skolan en extremt viktig aktör när det gäller att hjälpa ungdomar att definiera sin egen sexualitet. Att RFSL i så låg utsträckning bjuds in till skolorna för att informera anser vi i Vänsterpartiet är ett misslyckande för skolan. Tyvärr är lärarna också mycket dåligt förberedda på att möta elever som har funderingar kring sin sexualitet. Inte på grund av att lärare skulle vara särskilt fördomsfulla, utan därför att kommunen är dåliga på att erbjuda fortbildning i HBT-frågor till sin personal.
På punkten ”Kommunen” får Enköping 1,0 av 5,0 i betyg. Här betygssätts sådant som personalutbildningar och politikerutbildningar i HBT-frågor, handlingsprogram för HBT-frågor osv. 1,0 innebär sämsta möjliga betyg.
Att Enköping inte hamnar i den absoluta botten av listan beror på att två betyg sätts på länsnivå; Andelen brott mot HBT-personer och attityder gentemot HBT-personer. I dessa två kategorier får Enköpings kommun 2,97 respektive 3,27. Den femte och sista kategorin som betygssätts kan endast delvis påverkas av kommunen själv; HBT-samhällets infrastruktur. I kategorin får Enköping betyget 2,33. Här bedöms bland annat antalet registrerade partnerskap per 10.000 invånare, antalet RFSL-medlemmar, kommersiellt nöjesliv för HBT-personer och RFSL-avdelningar. Eftersom vi i 1998 års undersökning kan läsa ut att Enköping har relativt många RFSL-medlemmar får man anta att betyget för de andra bedömningsgrunderna är lågt.
Totalt får Enköping betyget 2,25 av 5,0. Räknas de två kategorier som bedöms på länsnivå bort blir betyget istället 1,67 av 5,0.
Enköping har ju som bekant ambitionen att hamna högt i Svenskt Näringslivs bedömning av företagarvänlighet. För Vänsterpartiet är det minst lika viktigt att Enköping hamnar högt i bedömningar av HBT-vänlighet.
Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta
– Att fullmäktiges politiker och politiker med uppdrag i nämnder och styrelser under mandatperioden 2007-2010 erbjuds utbildning i HBT-kunskap.
– Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till kommunövergripande policy för HBT-frågor.
– Att nämnder och styrelser i Enköpings kommun med utgångspunkt i HBT-policyn tar fram en handlingsplan för HBT-frågor, vars målformuleringar antas och revideras i samband med budgethanteringen, och följs upp i samband med bokslutshanteringen i kommunen.

För Vänsterpartiet i Enköping

Dietrich Burmeister
Britta Dalved
Håkan Wall
Magnus Ahlkvist
Lisa Winberg

Länkar:
RFSL
Kommunundersökning 2006
Kommunundersökning 1998

Kopiera länk