artikel

Enköpings energiplan kan bli ännu bättre

Enköping har en fantastisk energiplan. Men det fattas en detalj för att planen kan bli ännu bättre. Men låt mig börja från början.

– Eldning med olja och bensin bidrar till växthuseffekten är knappast längre omdiskuterat.
– Att få bort kväve, fosfor och tungmetaller ur avloppen är önskvärt.
– Jordbrukarna har blivit så effektiva att en del av jordbruksmarken kan användas till annat än livsmedelsproduktion.
– Behovet av etanol som bilbränsle kommer att öka.

Och nu till energiplanen som håller på att utvecklas i Enköpings kommun. En stor del av Enköpings dagvatten renas i vattenparken och salixodling. Kväve, fosfor och även tungmetaller som cadmium ingår i salixens ämnesomsättning och på så sätt minskas Mälarens och med detta Östersjöns övergödning. Vid förbränning av salixflis kan cadmium fångas upp i askan. Vattenparken och salixodlingen minskar alltså Enköpings miljöpåverkan och ökar samtidigt tillgången på nära energiråvara. Korta transporter har betydelse för miljön. Energin som finns i fliset värmer hus i Enköping och bidrar till mycket av den elektricitet som förbrukas i staden. Ju mer varmvatten som värmeverket producerar för uppvärmning av våra hus ju mer elektricitet kan matas i ledningarna. Därför vore det bra om Ena Energi kunde erbjuda fler fastigheter en övergång från direktverkande el till fjärrvärme. Till exempel värms de flesta villor i Munksundsområdet med direktverkande el. Här finns mycket kvar att göra. Planen är att värma hus och producera el utan att öka andelen koldioxid i luften. Om vi eldar med olja och bensin frigörs koldioxid som bands till oljan för 65 miljoner år sedan. Om vi däremot eldar med ved och flis frigörs lika mycket koldioxid, men kretsloppet får då en omloppstid på bara högst 100 år. Dessutom är det bara andelen koldioxid från fossila bränslen som ökar växthuseffekten och inte koldioxiden från flis och ved.

Allt detta låter fantastiskt och är också det. Men det kunde vara bättre ändå. För fyra år sedan fanns planer på att utnyttja spillvärmen från Enköpings Ena Energi på ett bättre sätt än att släppa ut den i naturen. Jodå det finns lite energi kvar outnyttjad i processen. Tanken var att spillvärmen skulle kunna användas till att producera etanol ur spannmål. Sprit som kan användas till att driva bilar med. Etanolen som används i dag i en del miljöbilar kommer till stor del från Brasilien. Om energi kan produceras i vår närhet ska det göras det också. Alla argument talar för detta. Vägarnas transportbelastning minskar, arbetstillfällen skapas och pengarna stannar inom landet.

Att vi inte har en etanolfabrik i Enköping beror tyvärr på borgerlig klåfingrighet. När Värmeverket bad kommunfullmäktige om en ändring i bolagsordningen för att fullfölja planen med lokal energiproduktion, satte den borgerliga majoriteten stopp för det. Tomas Rådkvist var initiativtagare till stoppet. Han fick de övriga med sig med argumentet att detta var något för marknaden och inte för Enköpings kommun. Så mycket Fokus satte han på Enköpings möjlighet att ha en etanolfabrik! Var finns borgerlighetens alternativ?

Snart är det val och Vänsterpartiet i Enköping lovar att skapa förutsättningar för att planen för miljöriktig energiproduktion i Enköping kan fullföljas.

För Vänsterpartiet i Enköping
Dietrich Burmeister

För övrigt anser vi att motorbanan inte bör byggas.

Kopiera länk