artikel

För ett jämställt Enköping

Tryggheten, inkomsterna och makten är ojämställt fördelad. Kvinnor tjänar mindre pengar än män. Kvinnor har mindre inflytande i samhällslivet än män. Kvinnor är oftare rädda att utsättas för våld än män. Enköping är inget undantag. Här har vi sammanställt några åtgärder vi tror behövs för att Enköping ska bli mer jämställt.
JÄMSTÄLLDA LÖNER
Enköpings kommun har över 3 000 anställda. Vänsterpartiet har i rapporten “Löneligan” flera gånger visat att kommunen systematiskt diskriminerar kvinnor. Kvinnodominerade yrken betalas sämre än mansdominerade yrken. Men även inom en och samma yrkesgrupp hittar vi oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Det tycker vi är helt oacceptabelt. Därför vill vi att kommunen genomför en djupgående analys av löneskillnader mellan män och kvinnor och därefter avsätter pengar för att stoppa lönediskrimineringen.

HELTID EN RÄTTIGHET – DELTID EN MÖJLIGHET
Kvinnor jobbar i mycket större utsträckning än män deltid. I många fall är det inte självvalt, utan istället resultatet av att kommunen inte erbjuder heltidsjobb för alla anställda. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla anställda i Enköpings kommun ska erbjudas
en heltidsanställning.

IDROTT PÅ LIKA VILLKOR
Idrotten är på pappret jämställd. Tjejer och killar, kvinnor och män har teoretiskt sett samma möjligheter att gå med i idrottsföreningar och utöva vilka idrotter de vill. Men i verkligheten vet vi ju alla att damlag har svårare att få bra träningstider och att de ekonomiska
resurserna fördelas ojämlikt mellan herr- och damidrott. För tjejer som drömmer om att spela ishockey eller andra idrotter som domineras av killar förblir det en dröm. Kommunen kan med hjälp av sina bidragsregler och genom att styra schemaläggningen i kommunens idrottsanläggningar stimulera särskilda satsningar på tjejers och kvinnors idrottande inom mansdominerade idrotter. Den chansen tycker vi att kommunen ska ta!

TRYGGA UTEMILJÖER
Kvinnor säger sig i mycket större utsträckning än män vara oroliga
och rädda för att gå ensamma utomhus, särskilt kvällstid. Därför är
det viktigt att kommunen ser till att utemiljöer i tätorterna är trygga. Gatlyktor ska finnas och lysa på de gång- och cykelvägar som finns. Buskage och skrymslen längs gång- och cykelvägar måste väck. Det ska kännas tryggt att promenera, även på kvällarna!

STÖD KVINNOJOUREN
I Enköping finns en kvinnojour, Gertrud, som arbetar för de alltför
många kvinnor som drabbas av en mans våld i hemmet. Efter att
dokumentären “Könskriget” visades på TV har röster höjts för att minska eller ta bort stödet till kvinnojourer runt om i Sverige. I Enköping har vi dessbättre sluppit den typen av debatt. Vi vill klargöra att vi aldrig kommer att medverka till att minska stödet för den lokala kvinnojouren. Kvinnojourer innebär för många kvinnor skillnaden mellan att gå under och gå vidare.

FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR I SKOLAN
Många tjejer och kvinnor är rädda för att bli överfallna. En del av rädslan beror på att tjejer i alla tider lärt sig att de är svagare än killar och att de inte kan försvara sig fysiskt. Men med rätt hjälp kan tjejer och kvinnor lära sig att försvara sig i olika situationer. Därför vill vi att feministiskt självförsvar för tjejer införs som obligatoriska moment i skolan.

JÄMSTÄLLDHET PÅ FRITIDSGÅRDEN
Tjejer och killar formas tidigt enligt vissa av samhället bestämda könsroller. I killars roll ingår att ta mycket plats medan tjejer lär sig att ta mindre plats. För att kunna bryta med könsrollerna behöver man ibland dela upp tjejer och killar i olika grupper. Vi vill att fritidsgårdarna ska arrangera särskilda tjejkvällar, där tjejer kan få prova på saker som normalt är dominerade av killar. Det kan handla om aktiviteter som motorcross och boxning, eller någonting annat som tjejerna vill göra. Erfarenheter av att genomföra de här aktiviteterna i blandade grupper är att tjejerna snabbt förvandlas till passiva åskådare som tittar på killarna. De tjejer som ändå vågar prova på brukar få finna sig i att glåpord haglar över dem.

NOLLTOLERANS MOT KRÄNKNINGAR I SKOLAN
Varje dag utsätts tjejer som går i skolan för kränkningar. Alltför ofta finns det personal i skolan som blundar eller inte låtsas höra. Eller ännu värre – som har blivit så vana vid nedvärderande glåpord, förlöjliganden och osynliggörande handlingar att de inte längre reagerar. Vi kan aldrig acceptera att tjejer ska tvingas acceptera en annorlunda behandling än sina jämnåriga killar bara för att de är tjejer! Därför vill vi satsa på jämställdhetsutbildning – genusutbildning – för all personal i våra skolor och på våra förskolor.

Kopiera länk