artikel

Kongressrapport 3

Partistyrelsens ordinarie ledamöter är utsedda, och valplattformen i stort sett färdigbehandlad.
Partistyrelsens ordinarie ledamöter utsågs helt i enlighet med valberedningens förslag. Det är bra, eftersom ändringar i valberedningens förslag nästan alltid tenderar att bli ogenomtänkta. Valberedningen har genomgått en mycket lång och noggrann process innan de föreslår partistyrelse, och dynamiken riskerar att bli lidande om förslaget ändras. Vi har alltså fått en i mitt tycke bra partistyrelse, med en ordentlig blandning av människor med olika bakgrund och erfarenhet. Tack valberedningen för ett bra jobb.

Utöver att jag tycker att det nästan alltid är bäst när valberedningens förslag vinner i styrelseval visar valet av ledamöter till partistyrelsen att vi nu har fått en partistyrelse med extremt stor legitimitet. Den av partistyrelseledamöterna som fick MINST röster var Kalle Larsson som fick 157 röster. Totalt var det fem av de övriga kandidaterna som fick mer än 20 röster. Alltså en förkrossande majoritet för den valda partistyrelsen, vilket inte minst nu är viktigt. Vi behövde verkligen en partistyrelse med största möjliga uppslutningen bakom sig.

Dessa personer valdes som ledamöter i partistyrelsen:
Anki Ahlsten
Måns Almqvist
Vilmer Andersen
Ulla Andersson
Murad Artin
Emil Berg
Rosanna Dinamarca
Mats Einarsson
Marianne Ericsson
Stig Eriksson
Ulla Hoffmann
Anna Hövenmark
Lena Karlsson
Kalle Larsson
Elina Linna
Anders Neergaard
Elise Norberg
Lena Olsson
Mats Pilhem
Camilla Sköld Jansson
Eva-Britt Svensson
Alice Åstrom

Förutom val av partistyrelse har vi nu nästan gjort färdigt behandlingen av valplattform. Några stycken ska färdigskrivas av redaktionskommitén, men i stort sett är vi nu färdiga. Det blir en bra valplattform som jag med glädje kommer att berätta mer om i valrörelsen. Valförelsen som förresten började för flera månader sen, men det är först nu vi har fastslagit hur vårt valprogram ser ut. Kvar finns för oss i Enköping att fastställa kommunlistan på årskonferensen den 28 januari. Landstingslistor och riksdagslista fastställs av distriktets valkonferens den 12 mars.

Kopiera länk